Conflictele de Munca

ABREVIERI
CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 
1 CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOAREA LA MUNCA ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCA
1.1. Evoluţia reglementărilor privind conflictele de munca
1.2. Noţiunea şi clasificarea conflictelor de munca
1.2.1. Noţiunea conflictelor de munca
1.2.2. Clasificarea conflictelor de munca
1.3. Conflictele de interese 
1.3.1. Noţiunea, obiectul si trăsăturile conflictelor de interese.
1.3.2. Părţile conflictelor de interese. 
1.3.3. Declanşarea conflictelor de interese. 
1.4. Conflictele de drepturi 
1.4.1. Noţiunea conflictelor de drepturi. 
1.4.2. Părţile conflictelor de drepturi.
2 SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI 
2.1. Competenţa instanţelor în soluţionarea conflictelor de drepturi.
2.1.1. Soluţionarea unor conflicte sau cereri de către judecătorie 
2.1.2. Soluţionarea conflictelor de drepturi de către tribunale. 
2.1.3. Soluţionarea conflictelor de drepturi de curţile de apel.
2.1.4. Soluţionarea conflictelor de drepturi de Î.C.C.J.
2.2. Compunerea completelor de judecată. Magistraţii consultanţi.
2.3. Aspecte procedurale privind soluţionarea conflictelor de drepturi de către instanţa de judecată
2.3.1. Termenele de sesizare
2.3.2. Sarcina probei 
2.3.3. Alte norme procedurale 
2.4. Desfăşurarea judecăţii. Hotărârile.
2.5. Căile de atac. Recursul.
2.6. Executarea hotărârilor judecătoresşti de soluţionare a conflictelor de munca
2.6.1. Executarea silită 
2.6.2. Răspunderea penală pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în domeniul conflictelor de drepturi 
2.6.3. Executarea anumitor hotărâri judecătoreşti. Aplicaţii. 
3 SOLUŢIONAREA UNOR CONFLICTE DE DREPTURI DE CĂTRE ALTE ORGANE (consiliile, colegiile, comisiile de disciplină şi de contestaţii) 
3.1. Generalităţi. Reglementări in materie 
3.2. Soluţionarea plângerilor sau contestaţiilor de către comisiile de disciplină prevăzute in statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi
3.3. Soluţionarea contestaţiilor personalului din magistratură
3.4. Soluţionarea contestaţiilor de către colegiile de disciplină şi colegiile de onoare ale personalului didactic.
3.5. Soluţionarea contestaţiilor de către Consiliul de disciplină al Uniunii Notarilor Publici 
3.6. Soluţionarea contestaţiilor în cadrul medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali 
3.7. Soluţionarea contestaţiilor funcţionarilor publici împotriva sancţiunilor disciplinare.
3.8. Răspunderea penală în cazul încălcării unor dispoziţii legale privind conflictele de drepturi.
4 CĂI ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR DE DREPTURI 
5 CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND REGLEMENTAREA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA ÎN ROMÂNIA 
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu