CREATIVITATEA MATEMATICĂ REZOLVAREA DE PROBLEME SI EXERCIŢII LA CICLUL PRIMAR

Capitolul I .
INTRODUCERE
          I . 1 . Motivarea alegerii temei ;
          I . 2 . Obiectivele lucrarii ;
          I . 3 . Creativitatea prin rezolvarea de probleme si exercitii – obiectiv major al învatamântului primar

    Capitolul II . 
METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR  DE ARITMETICĂ
          II . 1 . Notiunea de ,,problema”  
          II . 2 . Clasificarea problemelor 

                    Capitolul III .
METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ
          III . 1 . Metode generale 
          III . 2 . Metode particulare  

                   Capitolul IV 
ACTIVITATE METODICĂ sI DE CERCETARE
          IV . 1 . Proiect de cercetare 
          IV . 2 . Proiecte de lectie  

                   Capitolul V 
CONCLUZII
         
       BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu