Procese electronice în magneţi frustraţi cu structura de tip spinel (2010)

I. MATERIALE MAGNETICE SEMICONDUCTOARE 
1.1 Notiuni generale  13
1.2 Proprietaile fizice  18
1.3 Proprietatile structurale  si magnetice ale sistemului Co(Al2-2xCo2x)O4  32
1.3.1. Structura  si inversia.  32
1.3.2. Proprietatile magnetice  35
1.3.3. Frustratii magnetice  39
II.  METODELE  DE  OBTINRE  A  PROBELOR  POLI-  I  MONOCRISTALINE  SI  DE
CERCETARE A PROPRIETATILOR ACESTORA 
2.1.  Obtinerea  cristalelor  compusilor  ternari  de  tip  AB2X4  prin  metoda  Spark  Plasma
Sintering  45
2.2. Obtinerea monocristalelor prin metoda reactiilor chimice de transport  48
2.3. Metoda de cercetare structural  prin difractia cu raze X  51
2.4. Metoda de cercetare a proprietatilor magnetice.  54
2.5. Metoda de cercetare a capacitatii termice  55
III.  PROPRIET ILE  STRUCTURALE  I  MAGNETICE  ALE  CRISTALELOR
OB INUTE PRIN METODA SPS/FAST
3.1. Proprietatile structurale ale compusului FeCr2S4  58
3.2. Proprietatile magnetice ale compusului FeCr2S4  62
3.3. Proprietatile structurale  si magnetice ale compusilor din sistemul Fe1-xCuxCr2S4  64
IV. SCHIMBUL MAGNETIC  SI PROPRIETATILE COMPUSULUI FRUSTRAT HgCr2S4
4.1. Proprietatile structurale si magnetice ale semiconductorului magnetic HgCr2S4  72
4.2. Proprietatile termodinamice ale compusului HgCr2S4  77
V. FRUSTRATII DE SPIN  SI SCHIMBUL MAGNETIC IN SISTEMUL Co(Al2-2xCo2x)O4
5.1. Particularitatile  cristalografice ale  compusilor oxidici  cu  structura de  tip  spinel  in baza
Co(Al2-2xCo2x)O4  83
5.2. Proprietatile magnetice ale sistemului Co(Al2-2xCo2x)O4  86
5.3. Capacitatea termic  a sistemului Co(Al2-2xCo2x)O4  92
5.4. Diagrama de stare a sistemului Co(Al2-2xCo2x)O4  94
Concluzii generale  si recomandari  100
BIBLIOGRAFIE  103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu