Managementul proiectelor şi politici de absorbţie a resurselor financiare pentru cercetarea ştiinţifică (2010)

Cap.I. DEZVOLTAREA DURABILĂ CA STRATEGIE DE DEZVOLTARE A UNIUNII
EUROPENE.........
Cap.II CUNOAŞTEREA REALITĂŢII RURALE - BAZĂ A PROCESULUI DE ELABORARE
A POLITICILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ.......
Cap.III. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE
DURABILĂ ŞI A RELAŢIEI ACESTORA CU POLITICILE DE DEZVOLTARE.....
Cap.IV. MANAGEMENTUL PROIECTELOR.................
Cap.V. STRATEGIE, POLITICI DE DEZVOLTARE ŞI MODELE MATEMATICE ....
Cap.VI. POLITICI DE ATRAGERE A RESURSELOR FINANCIARE PENTRU
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. STRATEGIE ŞI NEVOIE DE ACŢIUNE........
Cap.VII. CONTRIBUŢII PROPRII ........................
Cap. VIII. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .......

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu