Creşterea competitivităţii întreprinderii prin implementarea managementului performant (2010)

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONCEPŢIEI DE MANAGEMENT PERFORMANT ŞI COMPETITIVITĂTE A ÎNTREPRINDERII
1.1 Prezentarea conceptului de management performant
1.2 Definirea competitivităţii întreprinderii şi metodologia de evaluare a acesteia
1.3 Aprecierea tendinţelor principale în managementul performant şi influenţa acestora asupra competitivităţii întreprinderii
2 EVALUAREA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA UŞOARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI A NIVELULUI LOR DE COMPETITIVITATE
2.1 Tendinţele de dezvoltare ale industriei uşoare autohtone prin prisma globalizării economice
2.2 Analiza situației privind managementul întreprinderilor industriei uşoare
2.3 Evaluarea gradului de competitivitate a întreprinderilor industriei uşoare
3 SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIEI UŞOARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN BAZA REPROIECTĂRII MANAGERIALE
3.1 Reproiectarea managerială şi implementarea managementului performant la nivel de întreprindere
3.2 Metodologia de evaluare a competitivităţii întreprinderii bazată pe managementul performant
3.3 Reproiectarea managerială la nivel de ramură
3.4 Clusterul – o nouă formă de cooperare a întreprinderilor din industria uşoară pentru implementarea managementului performant şi creşterea competitivităţii
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu