POSIBILITĂTI DE REDUCERE A POLUĂRII ÎN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ (2010)

Cuprins
Memoriu justificativ
1 .  Ce sunt antibioticele
2.   Caracterizarea antibioticelor
3.   Utilizări, pieţe de desfacere
4.   Producţie şi consum
5.   Variante tehnologice
5.1.Tehnologia de fabricare a penicilinelor de biosinteză
5.1.1.Schema bloc
5.1.2. Materii prime
5.1.3. Procesul tehnologic
5.2. Obţinerea penicilinei prin sinteză chimică
5.2.1. Schema bloc
5.2.2. Materii prime 5.2.3
6. Surse de poluare
7.Posibilităţi de minimizare a poluării
8.Valorificarea deşeurilor
9.Analiza comparativă
10.Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu