Rolul suveranităţii poporului în organizarea statală a puterilor (2010)

1. ANALIZA PROBLEMEI ROLULUI SUVERANITĂŢII POPORULUI ÎN ORGANIZAREA PUTERILOR DE STAT 
1.1. Rolul suveranităţii poporului în organizarea puterilor în stat- caracteristici generale
1.2. Conceptul de „suveranitatea ” prin prisma filosofică a dreptului
1.2.1. Noţiuni generale privind termenul de „ suveranitate” în concordanţă cu statul
1.2.2. Principalele concepte de suveranitate
1.2.3. Raportul dintre ” puterea în stat” ,”putere politică” şi “ suveranitate”
1.3. Particularităţi ale puterii în stat, în funcţiile statului  
2.ORGANIZAREA PUTERII ÎN STAT ÎN CONTEXTUL CERCETĂRII ACTUALE 
2.1. Teoria separaţiei puterilor - de la teorie la statul constituţional
2.2. Instituţionalizarea puterii statale în organisme de autoritate publică  
3. EXERCITAREA SUVERANITĂŢII POPORULUI PRIN REPREZENTANŢII SĂI 
3.1.Rolul autorităţilor reprezentative ca instrument de exercitare a suveranităţii
3.2. Suveranitatea poporului prin exercitarea drepturile electorale ale cetăţenilor
3.3. Instrumentul democraţiei constituţionale – referendumul  
4. AUTORITĂŢILE STATALE – INSTRUMENTE REPREZENTATIVE DE ORGANIZARE ŞI COORDONARE ALE PUTERII 
4.1. Parlamentul – organ reprezentativ suprem al poporului, unica autoritate legiuitoare a statului
4.1.1. Rolul structural al Parlamentului în contextul comunitar
4.1.2. Mandatul parlamentar protecţie constituţională şi regulamentară
4.2. Locul instituţiei prezidenţiale-componentă a executivului în echilibrarea puterilor în stat
4.3. Autoritatea judecătorească – premiză a justiţiei constituţională

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu