Cercetarea relaţiilor socio-economice dintre Republica Moldova şi România şi direcţiile de dezvoltare a acestora în condiţiile integrării în Uniunea Europeană (2010)

1. PREMISELE OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE ACTUALE MOLDO-ROMÂNA
1.1 Aspecte generale privind evoluarea socio-economică a Basarabiei în cadrul economiei României
1.2 Actualitatea amplificării şi eficientizării colaborării socio-economice dintre Republica Moldova şi România
2. CERCETAREA ŞI EVALUAREA STĂRII RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE DUPĂ 1989
2.1 Reformarea cadrului normativ-juridic de colaborare multilaterală între cele două entităţi statale.
2.2 Evoluţia comparativă a economiilor Republicii Moldova şi României în ultimele două decenii
2.3 Analiza în dinamică a relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România
2.4 Experienţe de dezvoltare a altor forme de colaborare socio-economică moldo-română
3. DIRECŢIILE DE APROFUNDARE A RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE MOLDO-ROMÂNE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE
3.1 Republica Moldova: de la microintegrare transfrontalieră spre macrointegrare europeană
3.2 Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană  direcţie strategică în dezvoltarea relaţiilor socio-economice moldo-române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu