Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase (2010)

1. DROJDIILE GENULUI SACCHAROMYCES – SURSĂ DE CARBOHIDRAŢI ŞI ALTE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE 
1.1. Conţinutul cantitativ şi calitativ al carbohidraţilor şi altor substanţe biologic active în drojdiile genului Saccharomyces
1.2. Activitatea biologică a carbohidraţilor drojdiilor genului Saccharomyces
1.3. Influenţa condiţiilor şi modului de cultivare asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme
1.3.1. Influenţa surselor de carbon şi azot asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme
1.3.2. Compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie – factori reglatori ai proceselor biosintetice microbiene
1.3.3. Influenţa factorilor fizici ai mediului de cultivare asupra sintezei carbohidraţilor la microorganisme  
2. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
2.1. Obiectul de cercetare
2.2. Metode de investigaţie 
3. MORFOLOGIA, FIZIOLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢILE SINTEZEI CARBOHIDRAŢILOR LA TULPINILE DE DROJDII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 ŞI SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y21 SELECTATE DIN SEDIMENTE DE VIN 
3.1. Caracteristica taxonomică a tulpinilor de drojdii S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 selectate ca producători activi de carbohidraţi
3.2. Efectele nutrienţilor şi ale factorilor de mediu asupra multiplicării şi acumulării carbohidraţilor în celulele drojdiilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
3.2.1. Efectele surselor de carbon asupra multiplicării drojdiilor S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21 şi biosintezei carbohidraţilor
3.2.2. Efectele sărurilor minerale, acetaţilor şi compuşilor coordinativi ai Mn (II) şi Zn (II) asupra productivităţii şi biosintezei carbohidraţilor la drojdiile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
3.2.3. Efectele temperaturii, pH-ului iniţial al mediului nutritiv, duratei de cultivare asupra multiplicării şi biosintezei carbohidraţilor la drojdiile S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi S. cerevisiae CNMN-Y-21
3.3 Elaborarea regulamentului de obţinere din drojdii a bioprodusului Glucolev – 20  
4. OBŢINEREA BIOPRODUSELOR VALOROASE DIN DROJDIILE SEDIMENTELOR DE VIN 
4.1 Procedee de obţinere a unor fracţii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin
4.2. Procedee de obţinere a bioproduselor complexe din drojdiile sedimentelor de vin
4.2.1. Studiul compoziţiei biochimice a drojdiilor din sedimente de vin.
4.2.2. Optimizarea condiţiilor de prelucrare a drojdiilor sedimentelor de vin şi schema tehnologică de obţinere a produsului proteic furajer Prolevin  
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu