Aspecte meta-teoretice ale problematicii mediului reprezentaţional mental

Introducere………………………………………3
1. Explananda pentru teoriile mediului reprezentaţional mental.......................6
 1.1. Observaţii introductive...................................................................................6
 1.2. Productivitatea gândirii.................................................................................7
 1.3. Sistematicitatea gândirii...........................................................................9
 1.4. (Hiper)intensionalitatea gândirii...................................................13
 1.5. Abilitatea de a raţiona în modalităţi uzuale deductive, inductive şi practice............14
 1.6. Observaţii conclusive..........................................................................................15
 2. Teorii de tip LG si teorii cvasi-pictoriale..................................................................................................16 
 2.1. Observaţii introductive.......................................................16
2.2. De ce o clasificare bipartită a mediilor reprezentaţionale mentale ?...................17
2.3. Arhitecturi Smolensky..................................................................................21
2.4. Arhitecturi dinamice bazate pe subsumpţie......................................................25
2.5. Arhitecturi-hartă....................................................................................28
2.6. Arhitecturi Tye........................................................................................33
2.7. Alte arhitecturi hibride (Jackendoff)........................................................35
2.8. Observaţii conclusive.................................................................38
3. Fundalul meta-teoretic : exclusivism, compatibilism, inclusivism.................................39
 3.1. Observaţii introductive…………………………………………….39
 3.2. Opţiunile meta-teoretice………………………………………41
 3.3. Observaţii conclusive…………………………………....44
4. Harta dinamică a gândirii şi Odeon-ul mental………..…..45
 4.1. Observaţii introductive....................................................45
 4.2. Raportarea faţă de structura α.......................................46
 4.3. Apartenenţa paradigmatică..............................................................48
 4.4. Localizarea pe fondul clasificării bipartite...............................49
 4.5.  Opţiunea meta-teoretică....................................................50
 4.6. Observaţii conclusive......................................51
Concluzii.............................................................................52
Referinţe bibliografice...................................55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu