Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (2010)

1. ASPECTE ANATOMICE, ULTRASTRUCTURALE, BIOCHIMICE ŞI BIOTEHOLOGICE ALE FRUCTELOR SUCULENTE IN VIVO ŞI IN VITRO
1.1. Consideraţii botanice privind specia Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
1.1.1. Încadrarea sistematică şi etimologia speciei Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
1.1.2. Aspecte ecologice şi particularităţi biologice
1.2. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot – trecut, present şi perspective
1.3. Compoziţia biochimică şi virtuţile terapeutice ale fructelor de aronie
1.4. Localizarea şi rolul biologic al compuşilor fenolici în plante
1.4.1. Localizarea flavonoidelor, acizilor fenolici, taninurilor
1.4.2. Rolul biologic al compuşilor fenolici
1.5. Culturi celulare şi tisulare in vitro la fructe
1.6. Acţiunea factorilor chimici şi fizici asupra dezvoltării culturilor in vitro
1.7. Acţiunea factorilor chimici şi fizici asupra acumulării metaboliţilor secundari în culturi in vitro
1.8. Studii histoanatomice şi ultrastructurale ale fructelor suculente in vivo
1.9. Studii morfologice, anatomice şi ultrastructurale ale biomaselor in vitro
1.10. Avantaje, necesităţi şi perspectivele dezvoltării biotehnologiilor culturilor celulare şi tisulare in vitro
2. CARACTERISTICA MATERIALULUI FITOBIOLOGIC ŞI METODE DE CERCETARE
2.1. Materialul fitobiologic de studiu
2.2. Schema experimentelor biotehnologice
2.3. Metode microscopice de cercetare
2.4. Metode biochimice de analiză
2.5. Metoda de analiză a activităţii antioxidante
2.6. Metoda de analiză a activităţii antimicrobiene
2.7. Metode de analiză statistică
3. PARTICULARITĂŢILE ANATOMICE ALE FRUCTELOR DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT
3.1. Organizarea histoanatomică a pericarpului în ontomorfogeneza fructului
3.2. Dinamica transformărilor indicilor structurali în ontomorfogeneza fructului
3.3. Caracteristica histoanatomică a pericarpului fructului matur
3.4. Modificările structurale ale fructului în funcţie de gradientul ecologo-geografic al Republicii Moldova
3.5. Structuri citoanatomice – suport potenţial în asigurarea calităţii fructelor suculente de aronie
4. STUDII BIOTEHNOLOGICE ŞI PARTICULARITĂŢILE STRUCTURALE ALE CARPOMASELOR PIGMENTATE DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT
4.1. Optimizarea compoziţiei chimice a mediului nutritiv pentru inducerea şi acumularea carpocalusului la aronie
4.1.1. Acţiunea balanţei hormonale a mediului nutritiv asupra carpocalusogenezei
4.1.2. Acţiunea gradientului concentraţiei zaharozei asupra iniţierii şi intensităţii carpocalusării
4.2. Criteriile biologice ale expresiei potenţei proliferative a carpoexplantului
4.3. Acţiunea regimului de lumină asupra calusogenezei
4.4. Perioada calusogenezei şi dinamica acumulării carpomasei
4.5. Frecvenţa şi condiţiile subcultivărilor
4.6. Reacţia morfogenetică a carpoexplantelor în funcţie de regimul nutriţional al mediului
4.7. Studiul citomorfologic al carpomaselor pigmentate
4.8. Concluzii la capitolul 4
5. STUDII BIOCHIMICE COMPARATE ALE FRUCTELOR ŞI CARPOMASELOR PIGMENTATE IN VITRO DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT
5.1. Screening-ul biochimic al fructelor şi carpomaselor in vitro
5.2. Studiul calitativ şi cantitativ al acidului ascorbic
5.3. Studiul biochimic al compuşilor fenolici în fructele in vivo şi carpomasele in vitro
5.4. Studiul compuşilor fenolici în fructe şi carpomasele pigmentate prin metoda cromatografie de lichide de înaltă performanţă cuplată cu spectrometria de masă
6. ULTRASTRUCTURA FRUCTULUI IN VIVO ŞI CARPOMASELOR IN VITRO DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT ŞI PRINCIPIILE EVOLUTIVE
6.1. Ultrastructura pericarpului în ontomorfogeneza fructului
6.2. Ultrastructura celulelor carpomaselor pigmentate in vitro
6.3. Ultrastructura celulelor fructului şi carpomaselor pigmentate in vitro şi principiile evolutive
7. ASPECTE CITO-, HISTOCHIMICE, ULTRASTRUCTURALE, BIOCHIMICE ŞI ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A COMPUŞILOR FENOLICI ÎN CARPOMASELE ŞI FRUCTELE DE ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT
7.1.Studiul histochimic şi biochimic al compuşilor fenolici în ontomorfogeneza fructului
7.2. Aspecte citochimice şi ultrastructurale ale biosintezei, localizării, translocării şi acumulării compuşilor fenolici
7.3. Conţinutul polifenolic şi activitatea biologică a extractelor fructelor in vivo şi carpomaselor in vitro de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
7.3.1. Activitatea antioxidantă a extractelor din carpomasele in vitro şi fructele de aronie
7.3.2. Activitatea antimicrobiană a extractelor din carpomasele in vitro şi fructele de aronie
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu