Impactul stresului educaţional la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice(2010)

1. MECANISMELE FIZIOLOGICE IMPLICATE ÎN STRESUL EDUCAŢIONAL LA ELEVI 
1.1. Conceptul general despre stres
1.2. Caracteristica şi clasificarea stres factorilor
1.3. Particularităţile reacţiilor stresorice la copii  
2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE 
2.1. Caracteristica generală a materialului de studiu
2.2.Electroencefalografia–metoda de înregistrare a biopotenţialelor encefalului
2.3. Algoritmul de analiză a variabilităţii ritmului cardiac
2.4.Metoda determinării cortizolului în salivă
2.5. Evaluarea particularităţilor atenţiei
2.6. Determinarea memoriei de scurtă durată
2.7. Determinarea anxietăţii după scala lui Spillberger
2.8. Algoritmul de calcul al bioritmurilor
2.9. Prelucrarea statistică a datelor obţinute  
3. STUDIUL IMPACTULUI STRESULUI EDUCAŢIONAL ASUPRA UNORINDICI PSIHOFIZIOLOGICI LA ELEVI ÎN CORELAŢIE CU RITMURILE BIOLOGICE 
3.1. Evaluarea unor indici cognitivi la elevi în raport cu bioritmul intelectual şi emoţional
3.2. Studiul gradului anxietăţii la elevi în raport cu bioritmul intelectual şi emoţional
3.3. Influenţa stresului educaţional asupra dinamicii conţinutului cortizolului în salivă la elevi în corelaţie cu perioadele bioritmurilor
3.4. Particularităţile manifestării unor parametri cardiovasculari în perioada încordării psihoemoţionale în corelaţie cubioritmicitatea organismului.
3.5. Modificările activităţii bioelectrice a encefalului la elevi în condiţii relativ confortogene şi stres educaţional CONCLUZII GENERALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu