MARKETINGUL ONLINE (2010)

Introducere.......................
Stadiul actual al cunoaterii privind serviciile si marketingul online în domeniul serviciilor financiar contabile...
CAPITOLUL 1 CADRUL CONCEPTUAL SI DOMENIAL AL
MARKETINGULUI PENTRU SERVICIILE FINANCIAR CONTABILE.........
1.1. Continutul marketingului în sectorul serviciilor financiar contabile...
1.2. Necesitatea integrării marketingului în sectorul serviciilor financiar contabile.....
1.3. Particularităti ale marketingului în domeniul serviciilor financiar contabile.........
1.4. Integrarea conceptului si a politicilor de marketing online în activitatea firmelor prestatoare de servicii financiar contabile.........
CAPITOLUL 2 CARACTERISTICILE, DINAMICA SI STRUCTURA
PIEłEI SERVICIILOR FINANCIAR CONTABILE......... .....
2.1. Cererea si oferta în cadrul pietei serviciilor financiar contabile
2.1.1. Consumatorul de informatie financiar contabilă si comportamentul său
2.1.2. Aspecte specifice ofertei si cererii în cadrul pietei serviciilor financiar contabile.........
2.2. Locul si importanta serviciilor financiar contabile în cadrul economiei românesti........ ...
2.2.1. Dinamica si structura beneficiarilor serviciilor financiar contabile........
2.2.2. Aspecte privind reforma sistemului contabil românesc...........................
CAPITOLUL 3 INSTRUMENTE, METODE SI TEHNICI DE MARKETING
ONLINE, CU APLICABILITATE IN SECTORUL SERVICIILOR
FINANCIAR CONTABILE.......................................................................................
3.1. Instrumente ale marketingului online, cu aplicabilitate în domeniul serviciilor financiar contabile...
3.2. Influenta internetului asupra strategiilor de marketing ale firmei prestatoare de servicii financiar
contabile.....
3.2.1. Etape în dezvoltarea strategiei de marketing online, în cazul unei firme de servicii financiar
contabile.....
3.2.2. Planul de marketing online pentru firmele prestatoare de servicii financiar contabile..
3.2.3. Fidelizarea clientilor în marketingul online. Cluburi pentru clienti ai firmelor de servicii financiar
contabile...
CAPITOLUL 4 POLITICI SI STRATEGII ALE MIXULUI DE MARKETING IN   DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIAR CONTABILE SI REFLECTAREA ACESTORA ÎN MARKETINGUL ONLINE
4.1. Particularitătile mixului de marketing în sectorul serviciilor financiar contabile..
4.2. Politica si strategiile de produs în cazul serviciilor financiar contabile.......
4.3. Politica si strategia în materie contractuală si de pret.....
4.3.1. Strategiile de pret în domeniul serviciilor financiar contabile......
4.4. Continutul politicii de distributie a serviciilor financiar contabile..
4.4.1. Particularitătile distributiei în domeniul serviciilor financiar contabile..
4.5. Politica si strategiile de comunicare........
4.5.1. Continutul activitătilor de comunicare în domeniul serviciilor financiar contabile....
4.5.2. Instrumente si tehnici de comunicare online utilizate de firmele prestatoare de servicii financiar
contabile...
4.5.3. Strategii de comunicare în marketingul online al serviciilor financiar contabile.............
4.6. Politica de personal, componentă a mixului de marketing în domeniul serviciilor financiar
contabile.....
CAPITOLUL 5 CERCETĂRI DE MARKETING ÎN DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIAR – CONTABILE........
5.1. Cercetare calitativă de marketing. Tema: Caracterizarea relatiilor contractuale
dintre firmele prestatoare de servicii financiar contabile s i clientii acestora.............
5.2. Cercetare cantitativă de marketing. Tema: Atitudini, comportamente si opinii ale managerilor societătilor comerciale din Municipiul Bra sov, privind oferta firmelor de servicii financiar contabile......
5.2.1. Consideratii metodologice privind realizarea cercetării..........................
5.2.2. Asigurarea reprezentativitătii esantionului; validarea esantionului în
raport cu principalele caracteristici ale populatiei................
5.2.3. Sinteza rezultatelor de bază ale cercetării cantitative...
5.2.4. Limitele cercetării cantitative.......................................
Contributii personale si propuneri............
Concluzii generale..................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu