Reprezentarea sistemică a categoriei comicului în discurs (2010)

1. SISTEMUL CONSTITUIRII CONCEPTUALE A COMICULUI
1.1. Abordarea teoretică a comicului în literatura de specialitate
1.2. Axiologia şi praxiologia comicului
1.3. Structura ierarhică a comicului
1.4. Obiectul comicului
1.5. Subiecţii discursului comic. Factorii culturali de individualizare a comicului
1.6. Transgresarea normei – mecanism de constituire a comicului
2. SISTEMUL MIJLOACELOR DE EXPRESIE A COMICULUI ÎN DISCURS
2.1. Comicul – categorie semantico-funcţională discursivă
2.2. Limbajul. Materializarea verbală a comicului în text
2.3. Statutul funcţional al procedeelor discursive
2.3.1. Procedeele lexico-gramaticale de manifestare a comicului
2.3.2. Manifestarea comicului prin figuri de stil
2.4. Standardele textuale – repere de producere a comicului în text
3. PARTICULARITĂŢI DE FUNCŢIONARE TEXTUALĂ A COMICULUI
3.1. Perspective de interpretare a comicului prin prisma tipologiei textelor
3.2. Producerea comicului în baza programului narativ al textului
3.3. Modalităţi descriptive de formare a comicului
3.4. Formula comicului în textul argumentativ
3.5. Cristalizarea comicului în secvenţele dialogale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu