Formarea competentei de receptare a textelor literare de catre copiii de vârsta prescolara mare (2010)

1. COORDONATA ISTORICA A RECEPTARII ARTISTICE
1.1. Evoluţia istorica a conceptelor de receptare artistica în estetica
1.2. Evoluţia istorica a conceptului de receptare în psihologie
1.3. Evoluţia istorica a conceptelor de receptare artistica în pedagogie
2. REPERE CONCEPTUALE PENTRU FORMAREA LA PRESCOLARI A COMPETENTEI DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICA ÎN CADRUL JOCULUI-DRAMATIZARE
2.1. Dimensiunea estetica a competentei de receptare artistica/literar-artistica
2.2. Dimensiunea psihologica a competenţei de receptare artistica/literar-artistica
2.3. Dimensiunea pedagogica a receptarii literar-artistice
2.4. Jocul-dramatizare şi dezvoltarea receptivitatii literare la copiii de 6-7 ani
3. FORMAREA LA PRESCOLARII DE 6-7 ANI A COMPETENTEI DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICA ÎN CADRUL JOCULUI-DRAMATIZARE
3.1. Valori preexperimentale ale receptarii literare a prescolarilor
3.2. Modelul pedagogic de formare la prescolari a receptivitatii literar-artistice prin jocul dramatizare\
3.3. Desfaşurarea experimentului de formare
3.4. Valori ale CRLA a preşcolarilor, stabilite în cadrul experimentului de formare prin observari
3.5. Valori ale CRLA a prescolarilor, confirmate de experimentul de control

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu