Contribuţii la investigarea fenomenelor fotostructurale în materiale calcogenice


 Introducere.........................................................................4
1.  Starea solidă necristalină............................................................8 
1.1. Cristal şi non-cristal ideal................................................8
1.2. Ordinea în apropiere (SRO), ordinea intermediară (MRO) şi ordinea la distanţă (LRO)..........10

2.  Metoda difracţiei de radiaţii X în studiul structurilor necristaline..................................13
2.1. Împrăştierea radiaţiei X pe electronii unui atom. Factorul de formă atomic................13
2.2. Intensitatea împrăştiată de un ansamblu de atomi. Factorul de structură............14
2.3. Funcţia de distribuţie radială ........................................................16
2.4. Contribuţii la metodica de măsurare a factorului de structură pentru straturi necristaline........20
2.4.1.  Problema substratului în cazul straturilor subţiri...................20
2.4.2. Detalii experimentale...........................................21
2.4.3.  Rezultate şi interpretarea lor.............................................22

3.  Modificări fotoinduse în materiale necristaline calcogenice.........................27
3.1. Descrierea modificărilor fotoinduse.....................................27
3.1.1. Modificări fotoinduse scalare (izotrope)..............................................27
3.1.2. Modificări fotoinduse vectoriale (anizotrope).................................28
3.2. Interpretarea la scară atomică a modificărilor fotoinduse................................28
3.2.1. Mecanismul transformărilor scalare fotoinduse................................28
3.2.2. Mecanismul transformărilor vectoriale fotoinduse............................33
3.3. Efectului radiaţiei UV asupra straturilor subţiri de Ge-As-S......36
4.  Modelarea structurii şi a proceselor fotostructurale în solide necristaline calcogenice.38
4.1. Considerente generale................................................................38
4.2. Model structural nanofazic pentru As2S3 .....................................................41
4.3. Modelarea proceselor fotoiduse în As2S3 ............................................................50
4.3.1. Modelarea proceselor fotoinduse scalare....................................................50
4.3.2. Modelarea proceselor fotoinduse vectoriale.................................................51

5.  Concluzii.................................................52

 Bibliografie..................................................54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu