CONTRIBUŢII LA SISTEMELE DE CONTROL ALE AUTOVEHICULELOR CE UTILIZEAZĂ SUPERCONDENSATOARE (2010)

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I. SISTEME DE CONTROL AUTO
1.1. Sistemele de control ale autovehiculelor
1.1.1. Sistemul de tracţiune al autovehiculelor
1.1.2. Sistemul şasiu şi siguranţa pasagerilor
1.1.3. Sistemul corp al autovehiculului şi confortul ocupanţilor
1.1.4. Sistemul de informare şi multimedia
1.2. Senzori şi actuatori pentru autovehicule
1.3. Reţele de comunicaţie în autovehicule
1.3.1. Controller Area Network (CAN)
1.3.2. Local Interconnected Network (LIN)
1.4. Microcontrolere utilizate în sistemele de control ale autovehiculelor
1.4.1. Factorii care determină specificul microcontrolerelor utilizate în sistemele de control
ale autovehiculelor
1.4.2. Tipuri de microcontrolere destinate aplicaţiilor auto
CAPITOLUL II. SUBSISTEMUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI ŞI DE
MANAGEMENT AL ENERGIEI
2.1. Alternatorul
2.2. Regulatorul de tensiune
2.3. Bateria
2.3.1.Construcţia şi funcţionarea acumulatorului electric acid-plumb
2.3.2. Parametrii de bază ai acumulatoarelor electrice 
2.4. Supercondensatorul, alternativă a bateriei
2.4.1. Construcţia şi parametrii supercondensatoarelor
2.4.2. Încărcarea supercondensatoarelor
CAPITOLUL III. SUBSISTEMUL DE PORNIRE A MOTORULUI CU COMBUSTIE
INTERNĂ
3.1. Demarorul
3.2. Pornirea autovehiculului cu demarorul alimentat de la baterie
3.2.1. Simularea pornirii automobilului cu ajutorul bateriei
3.2.2. Experimente în condiţii reale
3.3. Simularea pornirii automobilului cu ajutorul supercapacitorului
CAPITOLUL IV. OPTIMIZAREA SUBSISTEMULUI DE PORNIRE A
AUTOVEHICULELOR CE UTILIZEAZĂ SUPERCONDENSATOARE
4.1. Strategii de comandă a demarajului cu sursă de energie hibridă, baterie şi
supercondensator
4.1.1. Strategia de comandă a demarajului, SC-B.MaxW
4.1.2. Strategia de comandă a demarajului, SC-B.MaxP
4.1.3. Strategia de comandă a demarajului, BSC-B.MaxP
4.1.4. Actualizarea parametrilor RSC şi RB
4.1.5. Maximizarea parametrilor ηU şi rPmax
4.1.6. Selecţia supercondensatorului
4.1.7. Selecţia traductorului de curent
4.2. Implementarea strategiilor de comandă a demarajului SC-B.MaxP şi BSC-B.MaxP pe
platforma experimentală 
4.3. Implementarea strategiilor de comandă a demarajului SC-B.MaxP şi BSC-B.MaxP într-un
sistem cu microcontroler încorporat
4.3.1. Implementarea hardware
4.3.2. Implementarea software
CAPITOLUL V. SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT AL PREÎNCĂLZITORULUI
CONVERTORULUI CATALITIC
5.1. Subsistemul de reglare a compoziţiei amestecului combustibil
5.2. Schema bloc a subsistemului de management al preîncălzitorului convertorului
catalitic
5.3. Selecţia componentelor subsistemului
5.3.1. Selecţia supercondensatorului
5.3.2. Selecţia componentelor convertorului cc-cc 12-48,6V
5.3.3. Selecţia rezistenţei de preîncălzire
5.3.4. Selecţia traductorului de temperatură
5.4. Funcţionarea subsistemului
5.4.1. Diagrama temporală de funcţionare a subsistemului
5.4.2. Algoritmul de conducere al subsistemului
CAPITOLUL VI. SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT AL ENERGIEI
AUTOVEHICULULUI
6.1. Modulul de control al motorului autovehiculului (ECM)
6.2. Funcţiile şi structura sistemului modernizat de management al energiei
autovehiculului
6.3. Funcţionarea şi algoritmul de comandă a sistemului modernizat de management al
energiei autovehiculului
6.4. Implementarea algoritmului sistemului de management al energiei cu microcontrolerul
PIC 18F4480/4580
6.4.1. Caracteristicile microcontrolerelor PIC 18F4480/4580
6.4.2. Modulul convertor A/D
6.4.3. Modulul de tensiune de referinţă pentru comparatoare
6.4.4. Modulul ECAN 
6.4.5. Transceiver-ul CAN
6.4.6. Condiţionarea semnalelor
6.4.7. Sursa de alimentare a modulului sistemului
6.4.8. Montajul sistemului
CAPITOLUL VII. CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu