Ambianta unitatilor comerciale

.Introducere……………………………………………………………………………..2
Cap.1 Elemente constitutive ale ambiantei unei unitati comerciale
1. Noţiuni generale despre mediul ambiant…………………………………………..3
2.   Factorii   de   influenţă   ai   mediului   ambiant   asupra   unităţii
   economice……………..5
3. Elementele constitutive ale ambianţei……………………………………………..8
Cap.2 Culorile ………………………………………………………………………..28
2.1 Noţiuni generale…………………………………………………………………..28
2.2 Valoarea estetica a culorii………………………………………………………...30
2.3 Efectele fiziologice şi psihologice ale folosirii culorilor…………………………32
2.4 Funcţionalitatea culorii……………………………………………………………38
2.5 Preferinţe pentru culori……………………………………………………………42
Cap.3 Muzica………………………………………………………………………….47
3.1 Noţiuni generale şi evoluţie……………………………………………………….47
3.2 Realizarea unei identităţi de sunet………………………………………………...49
Cap.4 Prezentarea firmei……………………………………………………………...52
4.1 Originile şi
istoria.....................................................................
...............................53
4.2
Produse.....................................................................
...............................................55
Cap.5 Studiu de caz…………………………………………………………………...59
Concluzii...................................................................
....................................................64
Bibliografie
Anexa
69 pagini