Activitati Desfasurate de Politie pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Intrafamiliale

CUPRINS
CAPITOLUL I
DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND VIOLENTA INTRAFAMILIALA 4
1 1 CONSIDERATII GENERALE 4
1 2 DEFINITII 5
1 3 TERMENI ASOCIATI CU NOTIUNEA DE COMPORTAMENT AGRESIV 9
1 4 MODELE TEORETICE ALE ORIGINII DEZVOLTARII COMPORTAMENTULUI
AGRESIV 16
a Consideratii introductive 16
b Modelul pulsional 17
1 5 PSIHOPATOLOGIE SI COMPORTAMENT AGRESIV 19
CAPITOLUL II
PROFILAXIA ACTIVITATII INTRAFAMILIALE 23
2 1 REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND POSIBILITATEA DE INTERVENTIE A POLITIEI IN CAZURILE DE VIOLENTA INTRAFAMILIALA 24
2 2 LEGISLATIA INTERNATIONALA CA MIJLOC DE PREVENIRE A AGRESIVITATII INTRAFAMILIALE 31
2 3 EVOLUTIA RELATIILOR INTERPERSONALE POSTAGRESIUNE 34
CAPITOLUL III
COMPORTAMENTE SI ATITUDINI CE SE CIRCUMSCRIU RISCULUI VICTIMAL 36
3 1 CONSUMUL EXAGERAT DE BAUTURI ALCOOLICE 36
3 2 INFIDELITATEA CONJUGALA 38
3 3 PROVOCAREA 39
3 4 IMPRUDENTA IN STABILIREA UNOR RELATII INTERUMANE 39
3 5 VIOLENTA INTRAFAMILIALA 40
CAPITOLUL IV
FACTORII DETERMINANTI AI RISCULUI VICTIMAL 43
4 1 FACTORII BIOLOGICI 43
4 1 1 VARSTA 44
4 1 2 FEMEIA CA RISC VICTIMAL 46 46
4 1 3 BOALA PSIHICA 48
4 2 FACTORI SOCIALI 48
4 3 FACTORI EDUCATIONALI 49
4 3 1 PREGATIREA SCOLARA 49
4 3 2 MEDIUL FAMILIAL 49
4 3 3 MICROMEDIUL SOCIAL NEADECVAT (ANTURAJUL) 50
CAPITOLUL V
DIMINUAREA SAU ELIMINAREA RISCULUI VICTIMAL 52
5 1 EDUCAREA MORAL – JURIDICA A CETATENILOR 52
5 2 PREGATIREA ANTIINFRACTIONALA 53
5 3 IDENTIFICAREA SI CONTRACARAREA STARILOR CONFLICTUALE 54
5 4 PREZENTA FORTEI PUBLICE IN LOCURI FAVORABILE COMITERII UNOR INFRACTIUNI CU VIOLENTA 56
CAPITOLUL VI
CONSECINTELE AGRESIVITATII INTRAFAMILIALE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI 57
6 1 MODALITATI DE MANIFESTARE A AGRESIVITATII INTRAFAMILIALE 57
6 1 1 CADRUL TEORETIC GENERAL SI DEFINIREA TERMENILOR 57
6 2 FORMELE AGRESIVITATII NTRATRAFAMILIALE 59
6 3 DEFINIREA VICTIMIZARII RELATIA VICTIMA – AGRESOR 61
6 4 FACTORI FAVORIZANTI AI VICTIMIZARII FEMEILOR 65
6 5 VICTIMIZAREA COPILULUI 71
6 5 1 FACTORII FAVORIZANTI AI VICTIMIZARII INTRAFAMILIALE A
COPILULUI 71
6 6 IMPLICAREA VIOLENTEI DOMESTICE IN ETIOLOGIA DELINCVENTEI JUVENILE 75
6 7 EVOLUTIA RELATIILOR INTRAFAMILIALE ULTERIOR ACTULUI / ACTELOR AGRESIONALE 78
6 8 CONSECINTELE VIOLENTELOR DOMESTICE ASUPRA ECHILIBRULUI EMOTIONAL AL FEMEILOR 81
6 9 APARITIA STARILOR ANXIOASE LA FEMEILE VICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE 84
6 10 FACTORI DE RISC VICTIMAL PENTRU AGRESIVITATEA INTRAFAMILIALA 104
6 11 SUICIDUL CA FORMA EXTREMA A AUTOVICTIMIZARII 106
CAPITOLUL VII
MODELELE EUROPENE DE INTERVENTIE IN VIOLENTA INTRAFAMILIALA 110
7 1 MITURI PRIVIND VIOLENTA INTRAFAMILIALA 110
7 2 EFECTELE VIOLENTEI INTRAFAMILIALE ASUPRA FEMEILOR 112
7 3 ABORDAREA PAN EUROPEANA 112
7 4 ROLUL POLITIEI IN COMBATEREA VIOLENTEI INTRAFAMILIALE 113
STUDII DE CAZ 116
BIBLIOGRAFIE 118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu