Amenajare Turistica Montana

CAPITOLUL 1
CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND
STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 7
1.1 Turismul si dezvoltarea strategică 7
1.2Turismul într-o viziune de marketing 7
1.3 Rolul, importanta si conceptul de amenajare turistică 7
1.4 Forme de turism 8
1.5 Conceptii si strategii de amenajare si de dezvoltare a turismului montan 9
CAPITOLUL 2
TURISMUL MONTAN PE PLAN GLOBAL 13
2.1 Experienta internatională în domeniu 13
2.2 Oferta actuală a statiunilor montane 14
2.3 Principii de proiectare si dezvoltare a statiunilor montane 15
2.4 Factorii de succes ai unei statiuni montane; atractivitatea statiunii 17
CAPITOLUL 3
TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA 19
3.1 Politica montană 19
3.2 Oferta turismului montan în România si potentialul turistic 20
3.3 Programe si forme de turism practicate 24
3.4 Dimensiunile si structura cererii turistice în zona montană 24
3.5 Amenajarea, organizarea si dezvoltarea spatiului turistic montan de dominantă “Albă” în România 26
CAPITOLUL 4
AMENAJAREA TURISTICĂ MONTANĂ A ORASULUI
PIATRA NEAMT 29
4.1 Metodologia cercetării 29
4.2 Piatra Neamt - date generale 30
4.3 Patrimoniul turistic – Potentialul turistic natural si antropic 31
4.4 Analiza SWOT 41
4.5 Strategii de amenajare turistică montană 44
4.6 Proiecte în cadrul dezvoltării economice si turismului 48
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 54
LISTĂ TABELE SI FIGURI
Tabel 4.1 Rezervatiile naturale ale orasului Piatra Neamt 32
Tabel 4.2 Infrastructura specifică a municipiului Piatra Neamt 36
Tabel 4.3 Structuri de primire turistică cu functiunea de cazare 38
Tabel 4.4 Activitatea turistică în Municipiul Piatra Neamt 39
Tabel 4.5 Structurile de alimentatie din Municipiul Piatra Neamt 41
Tabel 4.6 Analiza SWOT a Municipiului Piatra Neamt 41
Figura 4.1 Lungimea străzilor orăsenesti modernizate 37
Figura 4.2 Tendinte ale indicatorilor în activitatea turistică a Municipiului Piata Neamt 40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu