Răspunderea materială – modalitate a răspunderii juridice (2011)

1. FENOMENUL RĂSPUNDERII JURIDICE MATERIALE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Studii de drept în materie de răspundere juridică materială în sistemul relaţiilor de proprietate
 • 1.2. Cadrul normativ privind reglementarea juridică a dreptului de proprietate şi a răspunderii materiale în sistemul de reglementare socia
2. DREPTUL DE PROPRIETATE – DREPT CONSTITUŢIONAL INALIENABIL AL OMULUI
 • 2.1. Locul şi rolul dreptului de proprietate în sistemul valorilor sociale
 • 2.2. Patrimoniul şi dreptul patrimonial
 • 2.3. Garanţiile dreptului de proprietate
3. NATURA SOCIALĂ ŞI DE DREPT A RĂSPUNDERII MATERIALE
 • 3.1. Aspecte metodologice şi doctrinare în conceptualizarea categoriei de răspundere juridică
 • 3.2. Răspunderea materială mijloc de apărare a dreptului de proprietate
4. IMPACTUL RĂSPUNDERII MATERIALE ASUPRA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN ALTE DOMENII DE REGLEMENTARE NORMATIVĂ
 • 4.1. Răspunderea materială în dreptul muncii
 • 4.2. Răspunderea materială pentru prejudicii nepatrimoniale în materia dreptului administrativ
 • 4.3. Răspunderea materială pentru cauzarea de daune ecologice
 • 4.4. Răspunderea materială în domeniul dreptului comercial şi al executării bugetului de stat
 • 4.5. Răspunderea materială a magistraţilor pentru erori judiciare
 • 4.6. Răspunderea materială a militarilor
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu