Turismul Balnear in Romania

Introducere.pag 5
CAPITOLUL I TURISMUL BALNEAR ÎN ROMÂNIA.pag 7
1.1 Aspecte generale privind turismul balnear- turismul de sănătate.pag 7
1.1.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării turismului balnear.pag 7
1.2 Particularităţi ale turismului balnear.pag 10
1.3 Aspecte ale cererii si motivaţiei turistice în turismul balnear.pag 13
1.3.1. Factori favorabili ai dezvoltarii turismului balnear.pag 13
1.3.2. Relaţia turismului balnear cu celelalte forme de turism.pag 19
1.4. Protecţia mediului şi turismul balnear.pag 25
CAPITOLUL II FACTORI TERAPEUTICI NATURALI DIN STAŢIUNILE BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA .pag 31
2.1. Climatul si bioclimatul României. Climatoterapia.pag 34
2.2. Apele minerale terapeutice din România.pag 35
2.3. Nămolurile terapeutice sau peloidoterapia.pag 41
2.4. Gazele mofetariene.pag 43
2.5. Principalele staţiuni balneoclimaterice de interes naţional.pag 43
CAPITOLUL III ANALIZA TURISMULUI BALNEAR ÎN JUDEŢUL VÂLCEA.pag 50
3.1. Descrierea judeţului Vâlcea.pag 50
3.2. Începuturile turismului balnear în judeţul Vâlcea.pag 53
3.3. Factori de cura balneară esistenti în judeţul Vâlcea.pag 56
3.3.1. Tratament curativ şi de recuperare.pag 57
3.3.2. Legătura între turismul balnear şi turismul activ.pag 60
3.4. Prezentarea staţiunilor balneare de mare inters din judeţul Vâlcea.pag 61
3.4.1. Călimăneşti – Căciulata .pag 61
3.4.2. Băile Olăneşti.pag 62
3.4.3. Băile Govora.pag 64
3.4.4. Voineasa.pag 65
3.4.5. Ocnele Mari.pag 67
3.5. Baza tecnico-materială presenta în staţiuni.pag 67
CAPITOLUL IV PROMOVAREA TURISMULUI BALNEAR ÎN JUDEŢUL VÂLCEA.pag 73
4.1. Modalităţi de promovare a turismului în judeţul Vâlcea.pag 73
4.2. Modalitaţi de promovare a turismului balnear din judeţul Vâlcea.pag 79
4.3. Analizza S.W.O.T. a turismului din judeţul Vâlcea.pag 83
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.pag 88
BIBLIOGRAFIE.pag 91
ANEXE.pag 93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu