Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale (2011)

1. METODELE DE ÎMBOGĂŢIRE ALE RESURSELOR LINGVISTICE
 • 1.1. Definiţii şi noţiuni de bază
 • 1.2. Metode de formare a cuvintelor
 • 1.3. Descrierea comparativă a metodelor de formare a cuvintelor
 • 1.4. Automatizarea proceselor de formare a cuvintelor
2. ALGORITMI DE STABILIRE A CARACTERISTICILOR CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ALE AFIXELOR
 • 2.1. Etapele în preprocesarea resurselor lingvistice computaţionale româneşti
 • 2.2. Resurse lingvistice computaţionale româneşti disponibile
 • 2.3. Analiza caracteristicilor statistice ale dicţionarului eDCD
 • 2.4. Estimarea caracterul incert al afixelor
 • 2.5. Analiza procesului de derivare în cazul formaţiilor semianalizabile
 • 2.6. Analiza diminutivelor şi a augmentativelor
 • 2.7. Rezultatele implementării algoritmilor de extragere automată a familiilor lexicale
 • 2.8. Exploatarea documentelor Web la stabilirea ordinii de derivare a cuvîntului
 • 2.9. Extragerea automată a dependenţei afixelor de părţile de vorbire ale derivatelor
 • 2.10. Stabilirea corespondenţei „grup de flexionare-grup de derivare”
 • 2.11. Analiza alternanţelor vocalice şi consonantice
 • 2.12. Algoritmi de extragere a caracteristicilor cantitative ale afixelor
 • 2.13. Algoritmi de recunoaştere automată a derivatelor
 • 2.14. Extinderea bazei de date RRTLN pentru studierea procesului de derivare
ALGORITMI DE COMPLETARE PRIN DERIVARE A RESURSELOR LINGVISTICE ROMÂNEŞTI
 • 3.1. Abordarea procedurală în completarea resurselor lingvistice
 • 3.2. Procedeul de derivare automată
 • 3.3. Algoritmi de generare automată a derivatelor cu prefixe
 • 3.4. Algoritmi de generare automată a derivatelor cu sufixe
 • 3.5. Algoritmi de generare automată a derivatelor după unele modele
 • 3.6. Problema validării derivatelor generate automat
 • 3.7. Algoritmul de generare automată a cuvintelor derivate
 • 3.8. Flexionarea derivatelor validate
 • 3.9. Completarea resurselor lingvistice computaţionale
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu