Turismul Istoric al Judetului Vaslui - Potential si Valorificare

INTRODUCERE 5
CAP. I
PREZENTAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI VASLUI
I.1 Geologia si relieful 9
I.2 Hidrologia 9
I.3 Clima 10
I.4 Vegetaţia 10
I.5 Flora si fauna 11
CAP.II
JUDEŢUL VASLUI: CADRU SOCIO – UMAN
II. 1 Populaţia
II 1.1 Istoric 14
II 1.2 Evoluţia administrativă 15
II 1.3 Elementele dinamicii populaţiei 15
II 1.4 Mişcarea migratorie 18
II 2 Activităţile economice
II 2.1 Agricultura 20
II 2.2 Industria 21
II 2.3 Serviciile 23
II 2.4 Turismul 24
CAP.III
PERSONALITĂŢI MARCANTE DIN JUDEŢUL VASLUI 27
CAP.IV
MONUMENTE ISTORICE ŞI OBIECTIVE TURISTICE DIN JUDEŢUL VASLUI
IV.1 Biserici si mănăstiri 29
IV.2 Obiective turistice din imprejurimile Judeţului Vaslui 49
CAP.V
PERSPECTIVELE DE UTILIZARE ŞI DE VALORIFICARE A POTENŢIALULUI TURISTIC ISTORIC
V.1 Măsuri asupra valorificării potenţialului turistic istoric 51
V.2 Forme de turism practicate in Judeţul Vaslui 53
V.3 Infrastructura 55
BIBLIOGRAFIE 58
ANEXE 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu