Management Comparat Delphi Romania

Introducere 4
Capitolul I Managementul şi stilurile manageriale 6
I.1 Definirea conceptului de management 6
I.2 Teorii în managementul mondial 9
I.3 Stilul de management: concept , conţinut , factori şi tipuri 13
1.3.1 Definirea stilului de management 13
I.3.2 Factori de influenţă 14
I.3.3 Criterii de clasificare a stilurilor de management 15
I.3.4 Structura stilurilor manageriale 17
Capitolul II Delphi Diesel Systems România 18
II.1 Prezentarea firmei Delphi Diesel Systems România 18
II.2 Structura organizatorică a companiei Delphi Diesel Systems România 19
II.3 Indicatori financiari 21
II.3 Managementul modern vs. Managementul tradiţional 23
II.3.1 Managementul tradiţional - Japonia 23
Ii.3.2 Managementul modern – Statele Unite ale Americii 27
Capitolul III Management tradiţional vs management modern în cadrul companiei Delphi Diesel Systems România 31
III.1 Obiectivele şi scopul cercetării 31
III.2 Metodologia cercetării 31
III.3 Managementul modern- Delphi diesel systems românia 32
iII.3.2 Rolul managerilor în cadrul companiei Delphi Diesel Systems şi stilul managerial 34
iII.3.3 Managementul resurselor umane în cadrul companiei 35
iII.3.4 Managementul mediului extern al companiei 36
III.4 Management tradiţional - Toyota 37
III.5 Diferenţe ale stilurilor manageriale în cadrul celor două companii 41
III.6 Elaborarea şi interpretarea chestionarelor 42
LISTĂ FIGURI ŞI TABELE
Figura 2. 1 Structura organizatorică a companiei Delphi Diesel Systems România SRL 19
Tabel 2. 1 Indicatori financiari contabili perioada 2007-2009 21
Tabel 3. 1 Diferenţe ale stilurilor manageriale în cadrul Delphi Diesel Systems România şi Toyota 40
Tabel 3. 2 Caracteristicile managerilor chestionaţi 41
Tabel 3. 3 Ponderea răspunsurilor oferite de manageri 42
Tabel 3. 4 Caracteristicile stilurlor manageriale 43
Tabel 3. 5 Stil de management 44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu