Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică

1. CADRUL ANALITIC AL REALIZĂRII CONTINUITĂŢII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ MARE ŞI ŞCOLARĂ MICĂ
  • 1.1. Evoluţia conceptului de „continuitate” în ştiinţele educaţiei
  • 1.2. Practici şi experienţe în realizarea continuităţii formării competenţelor lingvistice la copiii din instituţiile preşcolare şi şcolile primare
2. REPERE TEORETICE ALE FORMĂRII COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPII DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII CONTINUITĂŢII
  • 2.1. Fundamente pedagogice, psihologice şi psiholingvistice în formarea competenţelor lingvistice
  • 2.2. Fundamente lingvistice în formarea competenţei de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului
  • 2.3. Formarea competenţelor lingvistice ale preşcolarilor şi elevilor claselor primare prin prisma continuităţii
3. MODELUL PEDAGOGIC DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ MARE ŞI ŞCOLARĂ MICĂ
  • 3.1. Determinarea nivelului iniţial al competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică
  • 3.2. Fundamentarea şi implementarea Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică
  • 3.3. Validarea experimentală a Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu