Aspecte ale Relatiilor Publice

Cap. 1. Aspecte ale Relaţiilor Publice
1.1. Definirea Relaţiilor Publice
1.2. Originea Relaţiilor Publice
1.3. Scurt Istoric al Relaţiilor Publice
1.4. Strategii ale relaţiilor publice
1.4.1. Relaţiile publice - strategia de comunicare publică
1.4.2. Relaţiile publice - strategie de comunicare organizaţională
1.4.3. Relaţiile publice - strategie de comunicare mediatică
Cap. 2. Comunicarea în relaţiile publice
2.1. Conceptul de comunicare
2.2. Tipuri de comunicare
2.3. Canale şi media de comunicare
2.4. Canale media utilizate în relaţiile publice
2.5. Forme ale relaţiei cu presa
2.6. PR - advertising şi comunicarea de masă
2.6.1. Publicitatea cu ajutorul relaţiilor publice
2.6.2. Raporturile dintre presă şi dependenţa între presă şi organizaţii:
2.7. Etica în relaţiile publice
2.7.1. Comportamentul etic în cadrul relaţiilor publice
2.7.2. Caracteristicile materialelor folosite în comunicarea publică
2.7.3. Creativitatea în contextul moralităţii relaţiilor publice
2.8. Relaţiile Publice şi Noile Tehnologii
2.9. Recomandări pentru îmbunătăţirea comunicării interne şi externe
Cap. 3. Aplicabilitatea relaţiilor publice în domeniul turismului
-Studiu de caz Agenţia de turism Perfect Tour-
3.1. Scurt istoric al Perfect tour
3.2. Locul şi rolul relaţiilor publice în cadrul promovării
3.3. Instrumente ale relaţiilor publice în turism
3.4. Publicul vizat
3.5. Relaţiile Publice în cadrul Agenţiei Perfect Tour
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu