Analiza Activitatii Turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I
ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA
NAŢIONALĂ Pag. 3
1.1. Valorificarea superioară a resurselor Pag. 4
1.2. Element dinamizator al sistemului economic global Pag. 6
1.3. Turismul în comerţul mondial Pag. 7
CAPITOLUL II
ABORDĂRI PRIVIND SERVICIILE TURISTICE Pag. 9
2.1. Conţinutul şi structura prestaţiei turistice Pag. 10
2.2. Serviciile turistice Pag. 13
2.3. Serviciile de cazare Pag. 16
2.4. Serviciile de alimentaţie Pag. 19
2.5. Serviciile de agrement – divertisment Pag. 22
2.6. Serviciile turistice suplimentare Pag. 24
2.7. Serviciile de tratament balneoturistice Pag. 26
CAPITOLUL III
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ EVOLUŢIA TURISMULUI Pag. 28
3.1. Clasificări Pag. 28
3.2. Factori reprezentativi Pag. 29
CAPITOLUL IV
ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE Pag. 32
4.1. Prezentarea S.C. Parc
4.2. Rolul analizei în determinarea eficienţei economice a Pag. 32
unităţilor turistice Pag. 33
4.3. Analiza rezultatelor economico-financiare Pag. 34
4.4. Analiza fluxului turistic Pag. 35
4.5. Analiza cheltuielilor Pag. 37
CONCLUZII ŞI PROPUNERI Pag. 39
ANEXA Pag. 41
BIBLIOGRAFIE Pag. 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu