Turismul si Ocuparea Fortei de Munca

Introducere 2
CAPITOLUL. 1 Turismul – conţinut, evoluţie şi rol în ocuparea forţei de muncă 4
1.1. Scurt istoric al apariţiei turismului 4
1.2. Factorii ce au dus la apariţia turismului 7
1.2.1 Explozia demografică 7
1.2.2 Explozia urbană 7
1.2.3. Dezvoltarea căilor şi mijloacelor de transport 7
1.2.4 Creşterea economică 8
1.3. Rolul economic al turismului 9
1.4. Rolul social şi particularităţi ale muncii în turism 12
1.5. Evoluţia şi structura pieţei muncii în turism 15
1.6. Turismul – mobilizator al forţei de muncă 17
1.7. Calitatea serviciilor şi a personalului din turism 18
CAPITOLUL 2. Analiza evoluţiei, structurii şi eficienţei ocupării forţei de muncă în turism 22
2.1. Evoluţia populaţiei ocupate în turism 22
2.2. Evoluţia productivităţii muncii din turism 30
2.2.1. Dinamica productivităţii muncii 31
2.2.2 Analiza comparativă a nivelului productivităţii muncii şi a câştigului salarial real mediu net lunar din Hoteluri şi restaurante 34
2.2.3. Determinarea relaţiei dintre productivitatea medie a muncii şi gradul de înzestrare tehnică a acesteia 38
CAPITOLUL 3. Perspectivele ocupării forţei de muncă din turism pentru perioada 2008-2010 40
3.1. Tendinţe ale personalului ocupat în Hoteluri şi restaurante 40
3.1.1. Previziunea produsului intern brut în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 41
3.1.2. Previziunea productivităţii muncii în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 41
3.1.3. Previziunea populaţiei ocupate în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 42
3.2. Recomandări pentru creşterea productivităţii muncii în turism 43
Concluzii 48
Bibliografie 50
Anexe 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu