Aspecte Privind Mixul de Marketing al unui Hotel - Studiu de Caz un Hotel din Constanta

INTRODUCERE.3
Cap.1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE MARKETING ÎN TURISM
1.1 Conţinutul şi rolul serviciilor turistice.4
1.2 Rolul şi importanţa marketingului în domeniul derviciilor turistice.15
Cap.2 MIX-UL DE MARKETING ÎN TURISM.19
2.1 Conceptul de mx de marketing în turism.19
2.2 Structura mix-ului de marketing turistic.20
2.2.1 Politica de produs.20
2.2.1.1 Conceptul de produs turistic şi politică de produs.20
2.2.1.2 Ciclul de viaţă al produselor turistice.23
2.2.1.3 Alternative strategice în politica de produs.28
2.2.2 Politica de preţ.30
2.2.2.1 Conceptul de politică de preţ în turism.32
2.2.2.2 Strategii de preţ.35
2.2.3 Politica de distribuţie.40
2.2.3.1 Conceptul de distribuţie şi rolul distribuţiei în turism.40
2.2.3.2 Canale de distribuţie şi tipologia intermediarilor.42
2.2.3.3 Strategii de distribuţie în turism.47
2.2.4 Politica de promovare.48
2.2.4.1 Instrumentele mix-ului promoţional.49
2.2.4.2 Strategii de promovare.57
Cap.3 PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.58
3.1 Prezentarea generală a societăţii.58
3.2 Evoluţia capitalului social şi prezentarea principalelor componente ale bilanţului.59
3.3 Prezentarea generală a hotelului MARIA.61
3.3.1 Structura organizatorică a hotelului MARIA Constanţa.62
Cap.4 MIX-UL DE MARKETING SPECIFIC HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.65
4.1 Politica de produs a hotelului MARIA Constanţa.65
4.1.1 Poziţionarea produselor turistice oferite de hotelul MARIA.69
4.1.2 Strategii de marketing în domeniul produsului turistic la hotelul MARIA.70
4.2 Politica de preţuri şi tarife specifică hotelului MARIA.71
4.2.1 Metode de stabilire a preţurilor şi tarifelor la hotelul MARIA.73
4.2.1.1 Stabilirea tarifului de cazare.73
4.2.1.2 Tehnici de stabilire a preţurilor serviciilor de alimentaţie.75
4.2.2 Strategii de preţuri şi tarife adoptate de hotelul MARIA.76
4.3 Politica de distribuţie.78
4.3.1 Asigurarea accesului la produsul turistic.78
4.3.2 Distribuţia produsului turistic.79
4.3.3 Variante strategice utilizate în distribuţia produselor turistice.81
4.4 Politica de promovare.83
4.4.1 Identificarea şi analiza publicului-ţintă.83
4.4.2 Obiectivele promovării hotelului MARIA.84
4.4.3 Mix-ul promoţional.84
CONCLUZII.89
ANEXE
Lista figurilor cuprinse în lucrare.96
Lista tabelelor cuprinse în lucrare.97
Lista anexelor.98
BIBLIOGRAFIE.99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu