Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (2011)

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză).....................5
LISTA ABREVIERILOR......................................8
INTRODUCERE........……...............…..…10
1. ANALIZA CADRULUI GENERAL DE CERCETARE A PROBLEMEI
COMPATIBILITĂŢII DREPTULUI NAŢIONAL CU DREPTUL CONVENŢIEI EUROPENE
PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE 
1.1. Premiza factologică a cercetării problemei compatibilităţii dreptului naţional cu dreptul
Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale  ......................19
1. 2. Starea studiilor  ştiinţifice privind asimilarea dreptului Convenţiei Europene pentru protecţia
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ...............28
1. 3. Concluzii la capitolul 1 ................38
2. CONCEPTUL COMPATIBILITĂŢII DREPTULUI NAŢIONAL CU DREPTUL CONVEN-
ŢIEI EUROPENE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI  ŞI LIBERTĂŢILOR
FUNDAMENTALE
2. 1. Premise şi exigenţe ale compatibilităţii dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru
protecţia drepturilor omului  şi libertăţilor fundamentale. Compatibilitate, conformitate  şi non-
contradicţie................40
2. 2. Analiza comparativă a Constituţiei Republicii Moldova şi Convenţiei Europene pentru protecţia
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale sub aspectul compatibilităţi lor............48
2.2.1. Drepturile materiale garantate de Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului  şi
libertăţilor fundamentale.................54
2.2.2. Drepturile procedurale garantate de Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale.....................................82
2. 3. Concluzii la capitolul 2 ...............................91
3. PRINCIPALELE MECANISME ŞI MODALITĂŢI INTERNE ŞI EXTERNE DE REALI-
ZARE A COMPATIBILITĂŢII DREPTULUI NAŢIONAL CU DREPTUL CONVENŢIEI
EUROPENE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI  ŞI LIBERTĂŢILOR
FUNDAMENTALE
3. 1. Controlul constituţionalităţii actelor normativ-juridice ca mecanism intern de realizare a
compatibilităţii dreptului naţional cu dreptul Convenţiei EDO.......................94
3. 2. Efectul jurisprudenţei Curţii EDO în ordinea juridică internă.............114
3. 3. Modalităţi de implicare a mecanismelor judiciare în  controlul de compatibilitate a dreptului
naţional cu dreptul Convenţiei EDO....................122
3. 4. Concluzii la capitolul 3..............................131
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.................133
BIBLIOGRAFIE............................................137
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII..................154
CV-UL AUTORULUI ........................155 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu