Cercetarea la Fata Locului

CAPITOLUL I
NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
CAPITOLUL II
PREGĂTIREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1. Măsurile pregătitoare luate la sediul organului judiciar
2. Măsurile pregătitoare luate la faţa locului
CAPITOUL III
EFECTUAREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1. Reguli tactice aplicabile
2. Fazele statică şi dinamică
CAPITOLUL IV
SOLUŢIONAREA ÎMPREJURĂRILOR CONTROVERSATE DE LA FAŢA LOCULUI
CAPITOLUL V
RELUAREA ŞI REPETAREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1. Reluarea cercetării la faţa locului
2. Repetarea cercetării la faţa locului
CAPITOLUL VI
INTERPRETAREA URMELOR DE LA LOCUL FAPTEI
1. Legitatea creării urmelor la locul faptei
2. Procesul interpretării urmelor de la locul faptei
CAPITOLUL VII
FIXAREA CERCETĂRII LA LOCUL FAPTEI
1. Procesul-verbal de cercetare la locul faptei
2. Schiţa locului faptei
3. Fotografia şi filmul judiciar de la locul faptei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu