Locul si Rolul Turismului International in Grecia Posibilitati de Dezvoltare a Relatiilor Turistice Greco-Romane

CAPITOLUL I Rolul si locul turismului în economia mondială. pag 4
1.1. Scurtă introducere. pag 5
1.2. Rolul şi locul turismului în geografia economică mondială. pag 5
1.3. Evoluţia turismului european
receptor şi emiţător în perioada 1990-2007. pag 6
1.4. Tendinţele turismului în 2009 şi criza financiară. pag 11
CAPITOLUL II Date Generale . pag 15
2.1. Geografia Greciei . pag 16
2.2. Scurt istoric al Greciei. pag 17
2.3. Demografie. pag 18
2.4. Elemente de economie a Greciei.pag 20
2.5. Alţi indicatori economici. pag 22
CAPITOLUL III Turismul Greciei. pag 23
3.1. Scurt istoric al turismului in Grecia. pag 24
3.2. Turismul în Grecia. pag 25
3.2.1. Grecia continentală. pag 27
3.2.2. Grecia insulară.pag 53
3.2.3. Hoteluri in Grecia.pag 69
3.2.4. Statiuni balneo-terapeutice.pag 70
3.2.5. Turismul în afara sezonului de vară. pag 74
CAPITOLUL IV Relaţiile Greciei cu România. pag 76
4.1. Istoria Grecilor în România. pag 77
4.2. Relaţii economice bilaterale. pag 80
4.2.1. Structura schimburilor comerciale în 2008. pag 80
4.2.2. Cooperarea economică. pag 81
4.2.3. Principalele acţiuni iniţiate în 2009
pentru dezvoltarea relaţiilor economice. pag 83
4.2.4. Relaţiile turistice bilaterale. pag 84
CONCLUZII. pag 88
Bibliografie. pag 92
Anexe. pag 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu