Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ASUPRA ATRACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢILOR RURALE PRIN PRISMA MARKETINGULUI
 • 1.1. Spaţiul rural în viziunea de marketing
 • 1.2. Atractivitatea investiţională şi elementele sale constitutive
 • 1.3. Managementul marketingului în scopul creşterii atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII TEORETICO – METODOLOGICE PRIVIND GESTIONAREA ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE ÎN LOCALITĂŢILE RURALE
 • 2.1. Creşterea atractivităţii investiţionale - obiectiv fundamental în elaborarea strategiei investiţionale a localităţii rurale
 • 2.2. Internet Marketingul şi Benchmarking-ul ca posibilitate de promovare şi de atragere a investiţiilor în localităţile rurale din Republica Moldova
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂŢI DE CREŞTERE A ATRACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢILOR RURALE ÎN BAZA CONCEPTULUI DE MARKETING RURAL
 • 3.1. Marketingul rural ca instrument al dezvoltării localităţilor rurale
 • 3.2. Analiza atractivităţii investiţionale a comunităţilor rurale din Republica Moldova
 • 3.3. Aspecte metodologice privind aprecierea atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale din Republica Moldova
 • 3.4. Planul de marketing investiţional ca parte componentă a strategiei investiţionale a localităţii rurale

3.5. Concluzii la capitolul 3 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu