Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare (2011)

1. CALITATEA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN VIZIUNE PEDAGOGICĂ ACTUALIZATĂ
  • 1.1. Abordări conceptuale şi terminologice privind calitatea învăţămîntului
  • 1.2. Stabilirea tendinţelor în evaluarea calităţii învăţămîntului
  • 1.3. Paradigme şi practici de învăţămînt ca factori ai calităţii învăţămîntului
2. BAZELE PEDAGOGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE
  • 2.1. Dimensiuni ale calităţii învăţămîntului
  • 2.2. Elaborarea sistemului calităţii învăţămîntului multinivelar şi de nivel instituţional
  • 2.3. Implementarea sistemului calităţii din perspectivă evaluativă în instituţia de învăţămînt preuniversitar
3. ASIGURAREA METODOLOGICO-INSTRUMENTALĂ A EVALUĂRII CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE
  • 3.1. Specificul metodologic al evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt
  • 3.2. Determinarea funcţionalităţii componentelor Metodologiei evaluării calităţii învăţămîntului
  • 3.3. Validarea componentei metodologice a formării qualitologice a personalului administrativ şi a celui pedagogic din învăţămîntul preuniversitar
  • 3.4. Evaluarea calităţii curriculumului local şi a curriculumului la decizia şcolii
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu