Rolul oxidului nitric în procesul de maturație a colului uterin la gestantele cu sarcină prolongată

1. ROLUL MATURAŢIEI COLULUI UTERIN ÎN CONTEXTUL INIŢIERII TRAVALIULUI LA GESTANTELE CU SARCINĂ PROLONGATĂ
 • 1.1. Sarcina prolongată - o problemă actuală în obstetrica contemporană
 • 1.2. Colul uterin în contextul iniţierii travaliului
 • 1.2.1. Structura colului uterin
 • 1.2.2. Modificări histochimice ale colului uterin în perioada de maturaţie
 • 1.2.3. Metodele de inducere a maturaţiei cervicale
 • 1.2.4. Evaluarea stării colului uterin
 • 1.3. Rolul oxidului nitric în procesul de maturaţie cervicală
2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1.Metodologia cercetării
  • 2.1.1. Criterii de selectare a pacientelor
  • 2.1.2. Metodologia de calculare a numărului necesar de paciente pentru includerea în studiu
  • 2.1.3. Loturile de studiu
 • 2.2. Metodele de diagnostic aplicate în studiu
  • 2.2.1. Datele anamnestice
  • 2.2.2. Examenul clinic
 • 2.3. Investigaţii paraclinice instrumentale
  • 2.3.1. Determinarea gradului de maturare a colului uterin
  • 2.3.2. Cardiotocografia
  • 2.3.3. Testul "nonstres"
  • 2.3.4. Testul oxitocinic
  • 2.3.5. Amnioscopia
  • 2.3.6. USG cu Velocimetria Doppler
  • 2.3.7. Aprecierea stării nou-născutului la naştere după scorul Apgar
 • 2.4. Investigaţii paraclinice de laborator
  • 2.4.1. Frotiul colpocitologic
  • 2.4.2. Determinarea concetraţiei plasmatice a progesteronului, estradiolului, oxitocinei şi prostaglandinei E2
  • 2.4.3. Determinarea concentraţiei plasmatice şi locale, în secretul cervical al metaboliţilor oxidului nitric
 • 2.5. Metodologia explorărilor morfopatologice
 • 2.6. Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute
3. DETERMINAREA FACTORILOR DE RISC, PARTICULARITĂŢILOR ANAMNESTICO-CLINICE ŞI DE EVOLUŢIE A SARCINILOR ŞI NAŞTERILOR PROLONGATE (STUDIU RETROSPECTIV)
 • 3.1. Date statistice generale de incidenţă a sarcinilor prolongate şi a sindromului de supramaturare fetală
 • 3.2. Particularităţile anamnestico-clinice ale gestantelor din lotul de studiu
 • 3.3. Particularităţile de evoluţie a naşterilor
 • 3.4. Caracteristica nou-născuţilor
PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICE, DE MATURAŢIE A COLULUI UTERIN ŞI DE EVOLUŢIE A SARCINII ŞI NAŞTERII LA GESTANTELE CU SARCINĂ PROLONGATĂ (STUDIU PROSPECTIV)
 • 4.1. Date generale, clinice şi anamnestice a pacientelor incluse în studiu
 • 4.2. Modificările hemodinamicii materne şi a stării intrauterine a feţilor în urma administrării nitroglicerinei şi a misoprostolului cu scop de maturaţie a colului uterin
 • 4.3. Evaluarea clinică şi paraclinică a eficacităţii maturaţiei colului uterin în urma administrării misoprostolului şi a nitroglicerinei şi modalitatea de declanşare a travaliului şi de finalizare a naşterilor
 • 4.4. Complicaţiile survenite în naştere la gestantele din lotul de studiu
 • 4.5. Date generale despre nou-născuţi şi starea lor la naştere
 • 4.6. Patologia anexelor determinată la pacientele din lotul de studiu
5. ROLUL OXIDULUI NITRIC ÎN MATURAŢIA COLULUI UTERIN ŞI CORELAŢIA LUI CU PROSTAGLANDINA E2, ESTRADIOLUL, PROGESTERONUL ŞI OXITOCINA ÎN ACEST PROCES
 • 5.1. Rezultatele determinării concentraţiei locale, la nivelul colului uterin şi a celei serice a metaboliţilor oxidului nitric
 • 5.2. Modificarea concentraţiei serice a prostaglandinei E2, estradiolului, progesteronului şi oxitocinei după administrarea nitroglicerinei şi a misoprostolului
6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu