Brand Turistic Brasov

CUPRINS 2
CAPITOLUL I BRANDING-UL ŞI DESTINAŢIA TURISTICĂ 4
I.1 DESTINAŢIA TURISTICĂ 4
I.2 IMAGINEA DE BRAND A DESTINAŢIEI TURISTICE 6
I.2.1 BRAND-UL ŞI STRATEGIA DE COMUNICARE A BRANDULUI 7
I.3 PROMOVAREA IMAGINEI DE BRAND 9
CAPITOLUL II DESTINAŢIA TURISTICĂ. BRAŞOV – PERLA TURISMULUI MONTAN ROMÂNESC 15
II.1 SCURT ISTORIC 15
II.2 FORME DE TURIM PRACTICATE ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 15
II. 3 POTENŢIALUL TURISTIC ŞI ANTROPIC AL JUDEŢULUI BRAŞOV 17
CAPITOLUL III IMAGINEA DE BRAND A DESTINAŢIEI TURISTICE BRAŞOV 23
– BE.LIVE.IT- 23
III.1 METODOLOGIA DE CERCETARE 23
III.2 APARIŢIA BRAND-ULUI “BRAŞOV.BE.LIVE.IT” 23
III.3 PIAŢA ŢINTĂ 25
III.3 PERSONALITATEA BRANDULUI 26
III.4 ATRIBUTELE ŞI BENEFICIILE BRAND-ULUI „BRAŞOV BE.LIVE IT” 26
III. 5 ETAPE DE CREARE A BRAND-ULUI „BRAŞOV.BE LIVE IT” 27
III.5 STRATEGII DE PROMOVARE A BRAND-ULUI „BRAŞOV BE. LIVE IT” 28
STUDIU DE CAZ 29
IMPACTUL IMAGINII DE BRAND „BRAŞOV BE. LIVE IT” 29
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 35
BIBLIOGRAFIE 37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu