Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar (2011)

ADNOTARE ................................................................................................................................5
LISTA ABREVIERILOR............................................................................................................8
INTRODUCERE..........................................................................................................................9
1. BAZELE TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE STRATEGIE MANAGERIALĂ
1.1 Definirea strategiei de management şi managementului strategic...........................................15
1.2 Conceptul de management strategic în economia de piaţă......................................................25
1.3 Tipurile strategiilor manageriale .............................................................................................32
1.4 Caracteristica principiilor strategiilor de management şi direcţiile de perfecţionare a
managementului strategic...............................................................................................................37
1.5 Concluzii la Capitolul 1............................................................................................................47
2. ANALIZA STRATEGICĂ A RAMURII PANIFICAŢIEI DIN REPUBLICA
MOLDOVA
2.1 Caracteristica generală a industriei de panificaţie şi poziţia sa în complexul agroalimentar..49
2.2 Evaluarea bazei de aprovizionare cu materie primă a ramurii de panificaţie..........................61
2.3 Diagnosticarea strategică a ramurii de panificaţie...................................................................70
     2.3.1 Evaluarea mediului extern de afaceri..............................................................................71
     2.3.2 Evaluarea mediului intern de afaceri...............................................................................81
     2.3.3 Analiza SWOT.................................................................................................................97
2.4 Concluzii la Capitolul 2............................................................................................................99
3. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR ŞI MODELULUI DE
DEZVOLTARE STRATEGICĂ ÎN RAMURA PANIFICAŢIEI DIN REPUBLICA
MOLDOVA
3.1 Elaborarea principiilor şi direcţiilor strategice de dezvoltare pentru participanţii la lanţul
valoric de fabricare a produselor de panificaţie şi patiserie........................................................ 101
3.2 Identificarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare pentru întreprinderile de
panificaţie.....................................................................................................................................110
3.3 Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţelor strategiei de management şi
implementarea controlling-ului strategic.................................................................................... 122
3.4 Argumentarea strategiilor propuse prin aplicarea modelelor economico-matematice..........129
3.5 Concluzii la Capitolul 3.........................................................................................................137
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..........................................................................................139
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................144
ANEXE........................................................................................................................................154

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu