Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrii Centrali (2011)

1. BIOLOGIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL AMFIBIENILOR CAUDAŢI (ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ)
2. CARACTERISTICA ARIEI DE STUDIU. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • vvv
 • 1.1. Caracteristica ariei de studiu
 • 2.2. Materiale şi metode de cercetare
  • 2.2.1. Cercetarea distribuţiei habitaţionale şi a frecvenţei indivizilor
  • 2.2.2. Cercetarea migraţiilor şi a distribuţiei spaţiale a reproducătorilor
  • 2.2.3. Studierea activităţii sezoniere şi diurne
  • 2.2.4. Cercetarea structurii dimensionale, a coloritului nupţial şi a prolificităţii speciei
  • 2.2.5. Cercetarea ovopozitării, dezvoltării embrionare şi larvare a speciei
  • 2.2.6. Estimarea densităţii larvelor şi a juvenililor
  • 2.2.7. Cercetarea comportamentului nupţial

3. VARIABILITATEA GEOGRAFICĂ, DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ, CRACTERISTICA MORFOLOGICĂ ŞI STRUCTURA POPULAŢIONALĂ A SPECIEI
 • 3.1. Arealul şi variabilitatea geografică a tritonului comun
 • 3.2. Morfologia tritonului comun
  • 3.2.1. Parametrii biometrici populaţionali
  • 3.2.2. Particularităţile proporţiilor corpului
  • 3.2.3. Coloritul tritonului comun
 • 3.3. Structura habitaţională şi fenologia speciei
 • 3.3.1. Structura habitaţională
 • 3.3.2. Fenologia tritonului comun
4. PROCESUL REPRODUCERII ŞI COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL TRITONULUI COMUN
 • 4.1. Particularităţile fenologiei reproducătorilor
 • 4.2. Cromaţia nupţială şi caracterele sexuale secundare
 • 4.3. Structura dimensională a reproducătorilor
 • 4.4. Comportamentul reproductiv al speciei
 • 4.4.1. Teritoriul individual şi comportamentul teritorial al masculilor
 • 4.4.2. Atragerea şi curtarea femelelor de către masculi
 • 4.4.3. Depunerea spermatoforului şi fecundaţia
 • 4.5. Comportamentul nupţial: modalităţi de comunicare şi aspecte evolutive în cadrul speciilor genului Triturus
 • 4.6. Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai caudatelor
5. PARTICULARITĂŢI ECOLOGICE ALE OVOPOZITĂRII, DEZVOLTĂRII EMBRIONARE ŞI LARVARE ALE SPECIEI
 • 5.1. Ovopozitarea. Particularităţile selectării staţiilor de reproducere şi a repartiţiei ouălor
 • 5.2. Dezvoltarea embrionară şi stadiile ei caracteristice
 • 5.3. Dezvoltarea larvară şi stadiile ei caracteristice
 • 5.4. Ritmul de creştere şi dezvoltare larvară
CONCLUZII GENERALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu