Expertiza Balistica

CAP. 1 SCURT ISTORIC 5
CAP. 2 REGLEMENTAREA PROCESUALĂ A EXPERTIZELOR 9
2.1. Expertiza criminalistică; aspecte procesual-penale 9
2.2. Expertiza complexă 11
CAP. 3 PROBAŢIUNEA CRIMINALISTICĂ 13
3.1. Consideraţii generale 13
3.2. Noţiuni generale despre armele de foc şi muniţiile folosite de acestea 15
3.3 Clasificarea armelor de foc 20
3.4. Muniţiile armelor de foc 24
3.4.1. Tubul şi capsa 24
3.4.2. Pulberi balistice 27
3.5. Cartuşele pentru armele de vânătoare 28
3.6. Cercetarea urmelor 30
3.6.1. Urme formate pe armă 32
3.6.2. Urme imprimate pe muniţie 32
3.6.3. Urme create de proiectile pe îmbrăcămintea şi pe corpul victimelor 34
3.6.4. Urmele create de factorii suplimentari ai împuşcăturii 38
3.6.5. Urme formate pe diferite obiecte 40
3.6.6. Urmele factorilor secundari 41
3.7. Cercetarea la faţa locului în cazul faptelor comise cu arma de foc 42
3.7.1. Identificarea persoanelor care au suferit vătămări în urma împuşcării 46
3.7.2. Căutarea fixarea şi ridicarea armei de foc 47
3.7.3. Fixarea constatărilor la faţa locului 56
3.8. Expertiza balistico-judiciară 58
3.8.1. Consideraţii generale 58
3.8.2. Examinarea tehnică a armelor de foc 60
3.8.3. Stabilirea tipului, modelului şi calibrului armei 60
3.8.4. Examinarea stării de funcţionare a armei 62
3.8.5. Stabilirea posibilităţilor de tragere cu o armă defectă 62
3.8.6. Trageri din întâmplare cu o armă în stare bună de funcţionare 63
3.8.7. Examinarea armelor de foc atipice 64
3.8.8. Refacerea inscripţiilor ştanţate pe arme 65
3.8.9. Expertiza muniţiilor şi a explozivilor 65
3.8.10. Stabilirea direcţiei din care s-a tras 66
3.8.11. Determinarea locului în care s-a aflat trăgătorul 67
3.8.12. Aprecierea distanţei de la care s-a tras 68
3.8.13. Interpretarea urmelor în cazul sinuciderii prin împuşcare 69
CAP. 4 APORTUL PROBAŢIUNII MEDICO-LEGALE ÎN ÎMPUŞCARE 72
4.1. Introducere 72
4.1.1. Obiectivele cercetării medico-legale în împuşcare 74
4.2. Obiectul infracţiunii de omor prin arme de foc 76
4.3. Latura obiectivă 79
4.4. Subiectul infracţiunii 84
4.5. Latura subiectivă 86
4.6. Concluzii 87
CAP. 5 ERORI ŞI RISCURI PRIVIND EXPLORAREA BALISTICĂ 88
CAP 6. PROPUNERI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI EXPERTIZEI BALISTICE 93
CAP. 7 CONCLUZII 97
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu