Calcidoidele (Chalcidoidea: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae Eucharitidae, Pteromalidae, Tetracampidae) din Republica Moldova: fauna ecologia şi importanţa lor (2011)

ADNOTARE .....................................5
LISTA ABREVIERILOR .......................................8
INTRODUCERE................................................9
Importanţa ecologică a calcidoidelor....................................9
Importanţa economică a calcidoidelor..........................................10
Scopul şi obectivele tezei ............................................12
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific ...................12
Inovaţia ştiinţifică a lucrării...........................................13
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere..........14
Semnificaţia şi valoarea practică a lucrării...............................15
Aprobarea rezultatelor .........................................................15
Publicaţii .................................16
Structura şi volumul tezei ...........................................16
1. ISTORICUL CERCETĂRILOR........................................................17
1.1. Istoricul cercetărilor asupra calcidoidelor pe plan mondial.............................17
1.2. Istoricul cercetărilor calcidoidelor în Republica Moldova ..............................21
2. MATERIALE  ŞI METODE DE COLECTARE, PREPARARE  ŞI CERCETARE A
CALCIDOIDEILOR ..................................................26
2.1. Colectarea calcidoideilor .............................................26
a) Fileul de cosit şi cosirea ..................................................26
b) Aspiratorul..............................................................29
c) Baterea................................
d) Creşterea...............................................30
e) Capcana galbenă/Miorike..........................................31
2.2. Prepararea şi conservarea materialului .............32
a) Materialul neetalat ..........................................32
b) Dispunerea în straturi ..........................................33
c)  Păstrarea în tuburi de sticlă sau de plastic ......................33
d)  Înmuierea...................................................................34
2.3. Etalarea calcidoideilor ........................35
a)  Etalarea pe cartonaşe ......................................35
b)  Prepararea pe lame microscopice......................37
c) Aşezarea lamelelor ................................................38
2.4. Microfotografii .....................................................39
2.5 Concluzii la capitolul 2................................................41
3. COMPONENŢA, LIMITELE  ŞI CLASIFICAREA CONTEMPORANĂ A
SUPRAFAMILIEI CHALCIDOIDEA .......................................42
3.1.  Originea şi poziţia sistematică a calcidoideilor .............................42
3.2 Componenţa şi clasificarea familiilor: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae,
Eucharitidae, Pteromalidae şi Tetracampidae.................50
Familia Chalcididae ................................................50
Familia Leucospidae.............................................51
Familia Perilampidae ......................................................53
Familia Eucharitidae ..........................................54
Familia Pteromalidae ...........................................56
Familia Tetracampidae.........................................................61
3.3. Concluzii la capitolul 3.......................................63
4. FAUNA CALCIDOIDELOR (FAMILIILE: CHALCIDIDAE, LEUCOSPIDAE,
PERILAMPIDAE, EUCHARITIDAE, PTEROMALIDAE, TETRACAMPIDAE) PE
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA................64
4.1 Lista adnotată a speciilor de calcidide, leucospide, perilampide, eucharitide, pteromalide şi
tetracampide. ...............................................................64
Familia Chalcididae ....................................................64
Familia Leucospidae..................................................69
Familia Perilampidae .......................................69
Familia Eucharitidae .............................................72
Familia Pteromalidae ......................................................................72
        Familia Tetracampidae   ….155
4.2.  Concluzii la capitolul 4.......................................156
5. BIOLOGIA  ŞI ECOLOGIA CALCIDOIDELOR STUDIATE, RELAŢIILE TROFICE
STABILITE (PLANTĂ-INSECTĂ FITOFAGĂ-PARAZITOID) .....................157
5.1. Complexele himenopterelor parazitoide ale unor insecte fitofage, locul şi rolul speciilor de
calcidoide în aceste complexe. .......................................157
Complexul parazitoid la Tephritidae...............................157
Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercus (Fourcr.) ..............159
Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercusfolii L. ..............161
Complexul parazitoid al cinipidului Biorhiza pallida (Oliv.) ..............164
Complexul parazitoid al cinipidului Neuroterus quercusbaccarum (L.) ..............167
Calcidoidele ce se dezvoltă în tulpini de Artemisia annua L. ..............170
Specii de calcidoide obţinute din tulpini de Artemisia annua................1
5.2.  Relaţiile gazdă (Insecta, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera) - parazitoid (Hymenoptera,
Chalcidoidea: Chacididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae,
Tetracampidae) înregistrate pe teritoriul Republicii  Moldova...................174
5.3. Concluzii la capitolul 5......................176
6. AFINITĂŢILE BIOGEOGRAFICE ALE CALCIDOIDELOR DIN REPUBLICA
MOLDOVA.................177
6.1. Distribuirea geografică a calcidoidelor studiate ......177
6.2. Concluzii la capitolul 6.....................................184
CONCLUZII GENERALE ................................................184
RECOMANDĂRI PARCTICE..............................187
BIBLIOGRAFIA....................................................188
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............207
CV-UL AUTORULUI.............208 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu