Analiza Ofertei Turistice pe Piata Spaniei

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. TURISMUL-ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 4
1.1. Locul şi rolul turismului în economie 4
1.2. Sistemul economic al Spaniei 4
1.3. Contribuţia turismului la creşterea economică 11
1.4. Turismul în comerţul mondial cu servicii 12
1.5. Turismul şi mediul înconjurător 12
CAPITOLUL II. PIAŢA TURISTICĂ A SPANIEI 14
2.1. Cererea şi oferta turistică 14
2.2. Baza tehnico-materială a turismului 42
2.2.1. Cazarea turistică 42
2.2.2. Alimentaţia publică, baza de tratament şi baza tehnico -
materială 45
2.2.3. Forţa de muncă în turismul spaniol 45
CAPITOLUL III. SERVICIILE TURISTICE 47
3.1. Turismul-activitate specifică de servicii 47
3.2. Transporturile turistice şi rolul transporturilor în dezvoltarea
activităţii turistice spaniole 48
3.3. Formele de transport utilizate în turismul spaniol 48
CAPITOLUL IV. INDICATORI TURISTICI ŞI ECONOMICI 51
4.1. INDICATORII DENSITĂŢII TURISTICE 53
4.1.1. Densitatea populaţiei 53
4.1.2. Densitatea teritoriului 53
4.2. ÎNCASAREA UNITARĂ 54
4.3. CHELTUIALA UNITARĂ 54
4.4. INDICELE RAPORTULUI DE SCHIMB 55
4.5. INDICATORII EFECTELOR ECONOMICE 55
4.5.1. Indicele participării turismului la încasările valutare ale ţării 55
4.5.2. Indicele de acoperire a importurilor totale prin încasări din
turism 55
4.6. BALANŢA TRIAJELOR TURISTICE 55
4.6.1. Soldul balanţei turistice 56
4.6.2. Soldul balanţei comerciale 56
4.6.3. Indicii raportului dintre soldul balanţei turistice şi soldul
balanţei comerciale 56
4.7. INDICATORII POTENŢIALULUI TURISTIC AL PIEŢEI 56
4.7.1. Intensitatea turistică 56
4.7.2. Cheltuiala turistică pe locuitor 57
4.7.3. Ponderea cheltuielilor turistice în P.I.B. 57
4.7.4. Proporţia încasărilor turistice în P.N.B. 57
4.7.5. Veniturile obţinute de populaţie din activitatea turistică 57
4.7.6. Cheltuieli turistice faţă de importurile totale 58
4.7.7. Gradul de acoperire al importurilor prin exporturi 58
CAPITOLUL V. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE 60
5.1. Variaţiile sezoniere ale fenomenului turistic 60
5.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică 60
5.3. Implicaţiile sezonalităţii şi posibilităţile de diminuare a efectelor
lor economice în industria turistică 62
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu