Locul si Rolul Agentiilor de Turism pe Piata Turistica Locala Studiu de Caz SC

Capitolul I. INTRODUCERE 1
I.1. Apariţia călătoriilor şi a turismului 1
I.2. Înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Turismului 5
Capitolul II. TURISMUL – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE 10
II. 1. Turism: definiţie, forme 10
II. 2. România şi turismul 15
II. 3. Dimensiunile fenomenului turistic în România 21
Capitolul III. COMPONENTELE PIEŢEI TURISTICE 24
III. 1. Produsul turistic 24
III. 2. Agenţii economici din turism 29
Capitolul IV. ÎNFIINŢAREA AGENŢIEI DE TURISM
SFARA TOURS 34
IV. 1. Decizia de înfiinţare a agenţiei de turism Sfara Tours 34
IV. 2. Înfiinţarea agenţiei de turism 37
IV. 3. Micromediul de marketing 39
Capitolul V. EVALUAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI DE TURISM 53
V. 1. Tipuri de contracte 53
V. 2. Politicile adoptate de agenţie 57
V. 3. Comportamentul consumatorului 62
V. 4. Evaluarea activităţii agenţiei 66
Anexe
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu