Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii

Capitolul I – Consideraţii preliminare 1
Secţiunea I: Noţiunea de urma in criminalistica. Clasificarea urmelor. Urmele-materie. 1
Secţiunea II: Etapele cercetarii urmelor-materie. 7
Secţiunea III: Aspecte privind metode si mijloace tehnico-ştiinţifice folosite in cercetarea urmelor. 14
Capitolul II: Urmele formate din obiecte sau resturi de îmbrăcăminte; 21
Capitolul III: Urmele formate din alimente, resturi de alimente şi produse cosmetice; 26
Capitolul IV: Urmele sub forma de sfori, cordoane, frânghii, noduri şi resturi ale acestora; 29
Capitolul V:Urmele formate din resturi de fumat si iluminat; 33
Capitolul VI: Urmele formate de metale sau resturi de metale; 36
Capitolul VII: Urmele de sunbstanţe toxice (stupefiante); 40
Capitolul VIII: Urmele de vopsea; 43
Capitolul IX: Urmele de sticlă; 48
Capitolul X: Urmele de noroi; 51
Capitolul XI: Microurmele; 53
Capitolul XII: Urmele de praf, urmele pulverulente; 57
Capitolul XIII: Alte tipuri de urme; 63
Capitolul XIV – Rolul urmelor în activitatea probatorie 75
Secţiunea I. Forţa probantă a expertizei în cadrul aprecierii probelor de către organele judiciare 75
Secţiunea a II-a: Importanţa cercetării urmelor în activitatea de identificare a infractorilor 77
Anexe:
Anexa 1. Raport de expertiză.
Anexa 2. Proces verbal de cercetare la faţa locului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu