Aplicarea Tehnologiilor Informationale in Activitatea Hoteliera. Studiu de Caz

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I: HOTELĂRIE ŞI INDUSTRIE HOTELIERĂ 4
1.1. Concepte de bază 4
1.1.1. Rolul şi caracteristicile industriei hoteliere 4
1.1.2. Funcţiile unităţiilor hoteliere 5
1.2. Structuri de primire cu funcţiuni de cazare turistică 7
1.2.1. Prezentare generală 7
1.2.2. Definirea structurilor de primire cu funcţiuni de cazare turistică 9
1.3. Criterii minime privind clasificarea structurilor de primire cu funcţiuni
de cazare turistică 15
1.4. Formele de exploatare hotelieră 16
1.4.1. Caracteristici 16
1.4.2. Hotelurile tip exploatare individuală 18
1.4.3. Lanţurile hoteliere voluntare 21
1.4.4. Contracte de asociere în turism 24
1.4.5. Lanţuri hoteliere integrate 35
CAPITOLUL II: PREZENTAREA SOCIETĂŢII EURO-TOUR S.R.L. 38
2.1. Prezentarea firmei 38
3.1.1. Denumire şi localizare 38
2.2. Organizarea activităţii 40
2.2.1. Serviciul de cazare 41
2.2.2 Serviciul de alimentaţie 43
2.3 Structura organizatorică 47
2.4. Tarife practicate 49
2.5. Politici de promovare a vânzărilor utilizate în activitatea turistică 51
2.6. Analiza circulaţiei turistice în cadrul Hotelului Ambient 52
2.6.1. Numărul total de turişti 52
2.6.2. Ritmul de evoluţie pentru numărul total de turişti 53
2.6.3. Numărul total de zile-turist 54
2.6.4. Durata medie a sejurului 55
2.6.5. Evoluţia coeficientului de utilizare a capacitaţii de cazare 56
CAPITOLUL III: SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE HOTELIERĂ 58
3.1. Scurt istoric 58
3.2. Premisele dezvoltării sistemelor informatice de gestiune 59
3.2.1. Evoluţia hardware 60
3.2.2. Evoluţia internetului 61
3.2.3. Evoluţia software 62
3.3. Rolul sistemelor informatice de gestiune în unităţile hoteliere 63
3.4. Alegerea sistemelor informatice de gestiune 65
3.5. Funcţiile sistemului de recepţie 68
3.6. Sistemele Lanmark PMS şi Medallion PMS în Romania 73
CAPITOLUL IV: ANALIZA SISTEMULUI DE GESTIUNE HOTELIERĂ MEDALLION PMS UTILIZAT IN CADRUL HOTELULUI AMBIENT 75
4.1. Concepţia sistemului de gestiune hotelieră Medallion PMS 76
4.2. Rezervările în sistemul Medallion PMS 77
4.3. Funcţiile de bază ale sistemului Medallion PMS 79
4.4. Închiderea de zi şi rapoartele 86
CAPITOLUL V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI 89
BIBLIOGRAFIE 94
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu