Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior

1. REPERE EPISTEMOLOGICE ALE TEHNOLOGIILOR COMUNICATIVE DE PREDARE A FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE
 • 1.1. Evoluţia conceptului de tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze
 • 1.2. Tendinţe clasice şi moderne în clasifi carea frazeologismelor engleze
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR
 • 2.1. Determinări psiholingvistice şi psihopedagogice ale abordării comunicative a
 • frazeologismelor în predarea limbii engleze
 • 2.2. Oportunităţi metodologice de efi cientizare a predării – învăţării – evaluării limbii engleze
 • 2.3. Modelul de predare a frazeologismelor engleze prin tehnologii comunicative în învăţămîntul superior (MPFETC)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERENŢIAL AL TEHNOLOGIILOR COMUNICATIVE DE PREDARE A FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
 • 3.1. Caracteristici şi niveluri de dezvoltare a limbajului frazeologic englez al studenţilor
 • 3.2. Valorile comunicative ale limbajului frazeologic englez validate experimental
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE