Combaterea Criminalitatii Vamale

Capitolul I - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ 4
1.1.- Regimul juridic vamal-obiect al ocrotirii prin mijloace de Drept Penal 4
1.2.-Reglementarea juridică a conceptului de contrabandă 7
1.3.-Contrabanda-Analiză din punct de vedere al Dreptului Penal 10
1.4.-Contrabanda sub aspect criminologic 13
1.5.-Cauze şi împrejurări favorizatoare comiterii infracţiunii de contrabandă 15
CapitoluL II- STRATEGIA DE LUPTĂ A POLIŢIEI PENTRU COMBATEREA CONTRABANDEI 17
2.1.-Etapa activităţilor specifice poliţieneşti 17
2.1.1.-Identificarea şi cunoaşterea obiectivelor,mediilor şi locurilor de interes operativ 17
2.1.2.-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 18
2.1.3.-Identificarea persoanelor ce fac obiectul cunoaşterii pe linie de contrabandă 19
2.2.-Etapa Investigativă 24
2.3.-Etapa activităţilor specifice de procedură penală 25
2.3.1.-Constatarea infracţiunii flagrante 25
2.3.2.-Verificarea şi ridicarea înscrisurilor 28
2.3.3.-Efectuarea percheziţiei 28
2.3.4.-Dispunerea constatării tehnico-ştiinţifice şi a expertizei 29
2.3.5.-Ascultarea martorilor 29
2.3.6.-Ascultarea învinuiţilor şi inculpaţilor 30
2.3.7.-Aspecte ce trebuie lămurite pe parcursul urmăririi penale 31
Capitolul III-CONTRABANDA PARTE INTEGRANTĂ A CRIMEI ORGANIZATE 36
3.1.-Modalităţi de comitere a infracţiunii de contrabandă 36
3.2.-Contrabanda şi Crima Organizată 40
3.3.-Contrabanda şi Spălarea Banilor 42
3.4.-Contrabanda şi Corupţia 44
Capitolul IV-COOPERAREA LA NIVEL NAŢIONAL ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII VAMALE, ÎN TOATE DOMENIILE, A UNITAŢILOR DE POLIŢIE 47
4.1.-Cooperarea cu Ministerul Justiţiei 48
4.2.-Cooperarea cu Ministerul Turismului 48
4.3.-Cooperarea cu structurile competente din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 49
4.4.-Cooperarea cu structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale 49
4.5.-Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 50
4.6.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Transportului, Construcţiilor şi
Turismului 50
4.7.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 50
4.8.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice 51
4.9.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Integrării Europene 51
4.10.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 52
4.11.- Cooperarea cu structuri competente din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiilor 52
4.12.-Cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului 52
4.13.-Cooperarea cu Serviciul Român de Informaţii 53
4.14.-Cooperarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 53
4.15.-Cooperarea cu Serviciul de Informaţii Externe 54
4.16.-Cooperarea cu Agenţia Naţională pentru Controlul Exporturilor Strategice şi Interzicerea
Armelor Chimice. ( A.N.C.E.S.I.A.C.) 54
4.17-Activităţi desfăşurate de Poliţia Judiciară, cu scopul de prevenire a criminalităţii vamale 55
Capitolul V - CONCLUZII- CONTRABANDA ÎN NOUL COD VAMAL AL ROMÂNIEI ŞI EVOLUŢIA INFRACŢIUNII ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu