Elaborarea modelului de analiza si previziune pe termen mediu al economiei naţionale (2011)

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MODELARII MACROECONOMICE
 • 1.1. Tipologia modelelor economico-matematice de descriere a evoluţiei economiei naţionale
 • 1.2. Prioritaţile modelarii econometrice
 • 1.3. Modelul econometric cu ecuaţii simultane si analiza lui
 • 1.4. Analiza modelelor macroeconometrice utilizate pentru descrierea evoluţiei economiei naţionale
 • 1.5. Formularea problemei de elaborare a unui model de analiza si prognoza a economiei naţionale
2. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Aspectul general al evoluţiei economiei naţionale în anii de independenţa
 • 2.2. Criza financiar-economica mondiala si impactul ei asupra economiei
 • 2.3. Evoluţia sectorului de bunuri si servicii
 • 2.4. Evoluţia si structura comerţului exterior
 • 2.5. Evoluţia si structura investiţiilor în capital fix
3. CONCEPTUL MODELULUI ECONOMETRIC AL ECONOMIEI NA IONALE
 • 3.1. Structura generala a modelului econometric
 • 3.2. Principii metodologice privind elaborarea modelului macroeconometric pentru Republica Moldova
 • 3.3. Deficienţe în utilizarea datelor statistice
4. REALIZAREA MODELULUI MACROECONOMIC AL ECONOMIEI NATIONALE 
 • 4.1. Estimarea ecuaţiilor modelului în baza informaţiei statistice
 • 4.2. Validarea modelului
 • 4.3. Schema generala de elaborare a pronosticului indicatorilor macroeconomici în baza modelului
 • 4.4. Scenarii de evoluţie a indicatorilor macroeconomici principali elaborate în baza modelului econometric
 • 4.5. Efectul cheltuielilor publice asupra evoluţiei economiei naţionale
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu