Funcţii pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual (2011)

1. CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND DEIXISUL ŞI DEICTICITATEA
 • 1.1. Prezentare generală a conceptului de deictic
 • 1.2. Particularităţi/caracteristici ale deicticelor
 • 1.3. Tipologia deicticelor
  • 1.3.1. Deixisul personal
  • 1.3.3. Deixisul temporal
  • 1.3.4. Deixisul discursiv
  • 1.3.5. Deixisul social
  • 1.3.6. Deixisul descriptiv
2. ELEMENTE DE PRAGMATICĂ A DISCURSULUI POLITIC
 • 2.1. Corelaţia text-discurs
 • 2.2. Elemente de pragmatică a a discursului
 • 2.3. Discursul politic
  • 2.3.1. Universul discursului
  • 2.3.2. Tipurile discursului politic
 • 2.4. Condiţionări pragmatice ale utilizării/interpretării deicticelor în discursul politic
 • 2.5. Sloganele electorale ca tip de discurs politic
3. ASPECTE PRAGMATICE ALE DEICTICELOR ÎN DISCURSUL POLITIC 
 • 3.1. Funcţia decodificatoare a deicticelor în programele politice ale partidelor existente în Republica Moldova
 • 3.2. Frecvenţa deicticelor în programele electorale ale candidaţiilor la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, iunie 2007, D.Chirtoacă (PL) şi V.Iordan (PCRM) (Studiu de caz)
 • 3.3. Analiza statistică a cuvintelor-cheie în discursul politic actual, 2009
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu