Biotehnologii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producător de amilaze

1. FUNGII MICELIALI – OBIECTE DE STUDIU ALE MICROBIOLOGIEI ŞI BIOTEHNOLOGIEI
 • 1.1. Fungii miceliali în biotehnologii
 • 1.2. Enzimele amilolitice: semnificaţia şi domeniile de aplicare
 • 1.3. Aspergilii – generatori de amilaze exocelulare
 • 1.4. Strategii de reglare a capacităţii de sinteză enzimatică la fungii miceliali
 • 1.4.1 Factorii fizico-chimici şi biologici ce influenţează biosinteza enzimatică microbiană.
 • 1.4.2. Compuşii coordinativi ai metalelor - reglatori ai biosintezei microbiene
 • 1.4.3. Undele milimetrice de intensitate joasă - biostimulatori şi stabilizatori ai proceselor biosintetice la microorganisme
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ÎNSUŞIRILE MORFO-BIOCHIMICE ŞI CONDIŢIILE DE CULTIVARE ALE TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.1. Stabilitatea genetică a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.2. Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în cultură submersă
 • 2.3. Influenţa tipului, cantităţii şi vârstei inoculumului asupra activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A.
 • 2.4. Optimizarea condiţiilor şi a mediului nutritiv pentru cultivarea micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.4.1. Selectarea condiţiilor de cultivare ale tulpinii A. niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 2.4.2. Optimizarea compoziţiei mediului nutritiv a micromicetei-producător pentru sinteza maximală a amilazelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. CĂI DE SPORIRE A CAPACITĂŢII BIOSINTETICE A TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – PRODUCĂTOR DE ENZIME AMILOLITICE
 • 3.1. Influenţa compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie asupra biosintezei amilazelor la tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A .
 • 3.1.1. Elaborarea procedeelor de sinteză orientată a amilazelor la cultivarea submersă a tulpinii de micromicete Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în prezenţa biostimulatorilor de origine chimică
 • 3.2. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra capacităţii biosintetice a micromicetei Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 3.2.1. Elaborarea procedeului de sinteză orientată a amilazelor de către tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A cu aplicarea undelor milimetrice de intensitate joasă ca factor de influenţă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR PERFECŢIONATE DE OBŢINERE A PREPARATELOR AMILOLITICE LA CULTIVAREA SUBMERSĂ A TULPINII Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.1. Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.2. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor amilolitice prin metoda clasică şi sinteza orientată la cultivarea submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
 • 4.3. Unele proprietăţi fizico-chimice ale preparatelor enzimatice amilolitice obţinute prin tehnologiile elaborate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu